, 12 juli 2018

Grote zorgen om plannen EU

Juli 2018 - Eind juni kwamen de Europese regeringsleiders bijeen om te praten over vluchtelingen. Tijdens deze EU-top werd opnieuw duidelijk dat de focus ligt op het sluiten van de grenzen in plaats van het beschermen van vluchtelingen. Hoewel de afspraken nog niet concreet zijn, maken VluchtelingenWerk en tientallen andere mensenrechtenorganisaties zich grote zorgen om de ingeslagen koers.

Wat zijn de uitkomsten uit de EU Top?

De EU wil voorkomen dat migranten en vluchtelingen die uit zee worden opgepikt, de Europese buitengrenzen nog kunnen bereiken. Het idee is dat de vluchtelingen en migranten, zodra zij worden ontdekt door kustwachten, aan land worden gebracht bij Noord-Afrikaanse landen. Vervolgens zal daar door vluchtelingenorganisatie UNCHR en migratieorganisatie IOM worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor bescherming in Europa.

Wat vindt VluchtelingenWerk van deze plannen?

VluchtelingenWerk heeft veel vragen bij dit voorstel. Hoe wordt voorkomen dat vluchtelingen, net als nu in Libië, in detentiecentra terecht komen? Hoe ziet de opvang in deze landen eruit? Krijgen vluchtelingen wel toegang tot een eerlijke asielprocedure? En als wordt besloten dat iemand recht heeft op bescherming, hoe groot is de kans dat hij echt wordt hervestigd in Europa?

Hoe garandeert de EU dat de lidstaten nu wél kunnen samenwerken?

De afgelopen jaren is gebleken dat het de EU niet lukt om de zorg voor vluchtelingen eerlijk te verdelen. Veel lidstaten weigeren simpelweg een bijdrage te leveren. Met als laatste dieptepunt reddingsschepen overvol vluchtelingen die letterlijk geen veilige haven worden geboden. Hoe het Europese asielsysteem er ook uit komt te zien, kan de EU garanderen dat zij dit keer de plannen wél gezamenlijk kunnen uitvoeren?

Is het uitbesteden van het asielsysteem niet in strijd met de mensenrechten?

In veel landen waar de EU mee samenwerkt of mee wil samenwerken, worden mensenrechten en het  vluchtelingenrecht geschonden. Hoe zorgt de EU dat dit niet het geval is in de asielcentra die daar worden opgezet? Mensen hebben recht op een zorgvuldige asielprocedure, met o.a. toegang tot rechtsbijstand. Ook bestaat het recht op bescherming niet alleen uit veiligheid, maar ook uit enig toekomstperspectief. Kunnen deze rechten worden nageleefd in de niet-Europese asielzoekerscentra?

 

Meer informatie

Samen met vier andere humanitaire- en mensenrechtenorganisaties stuurde VluchtelingenWerk een brandbrief naar de Tweede Kamer. In de brief deelden de organisaties hun grootste zorgen en werd de Tweede Kamer opgeroepen niet akkoord te gaan met het voorstel van de EU, zolang er nog zoveel onduidelijk is. Lees hier de brief en meer informatie over de gezamelijke oproep.