, 24 oktober 2019

Menselijk drama gevolg van gebrekkig Europees asielbeleid

Opnieuw is Europa opgeschrikt door een menselijk drama. In een vrachtwagen bij de Engelse plaats Gray zijn in de nacht van dinsdag 22 op woensdag 23 oktober de lichamen gevonden van 39 mensen, zeer waarschijnlijk vluchtelingen en migranten. Hoe heeft het weer zo ver kunnen komen?

Handelen in tijden van crisis

Deze tragedie is volgens Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland, het gevolg van een gebrek aan een goed asielbeleid in Europa. "Als je er een beetje cynisch over bent zeg je dat Europa alleen handelt als er een crisis is. Nu staat men nog toe dat er dagelijks mensen op zee of in een volgende vrachtwagen overlijden."

Geen levensgevaarlijke reis

VluchtelingenWerk pleit al langer voor veilige routes naar Europa. In plaats van vluchtelingen af te weren en tegen te houden zouden staten voor vluchtelingen de mogelijkheid moeten bieden op veilige wijze bescherming te bereiken. Ze moeten bescherming kunnen krijgen zonder een levensgevaarlijke reis te hoeven afleggen. Nu is het zo dat volgens Europese afspraken het Dublin-verdrag bepaalt dat het eerste land waar een vluchteling binnenkomt verantwoordelijk is voor de asielprocedure.

Het probleem van Zuid-Europa

In de praktijk betekent het Europees beleid dat de Zuid-Europese landen, zoals Griekenland en Italië, onevenredig veel vluchtelingen moeten opvangen. ‘Nu is het alleen een probleem van Zuid-Europa. We

Eerlijker systeem verdeling

VluchtelingenWerk vindt dat er sprake moet zijn van een eerlijker systeem, een solidariteitssysteem dat bepaalt dat vluchtelingen eerlijk worden verdeeld over de Schengenlanden. ‘De bescherming van  vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van de internationale  gemeenschap als geheel en moet niet op de schouders van een
paar staten terecht komen’, meent Choho.