, 1 november 2021

Mensenrechten nog steeds geschonden op Curaçao

Na meer dan zes maanden onderzoek op Curaçao, is het rapport ‘Nog steeds niet veilig’ van Amnesty International, met steun van VluchtelingenWerk, gepubliceerd. Hieruit blijkt dat Venezolaanse vluchtelingen nog steeds in mensonterende omstandigheden worden opgesloten. Ook vinden er regelmatig gedwongen uitzettingen plaats. Wij vinden dat Nederland hier niet van mag wegkijken! Ook op Curaçao moeten vluchtelingen het recht krijgen bescherming aan te vragen.

Het rapport is een vervolg op het eerdere onderzoek 'Opgesloten en uitgezet' uit 2018. VluchtelingenWerk vindt het kwalijk en verontrustend dat er in drie jaar tijd weinig is veranderd en vluchtelingen nog steeds mensonterend worden behandeld. Het onderzoek is gebaseerd op verhalen van 22 gevluchte Venezolanen, waaronder kinderen, die te maken hebben gekregen met grove mensenrechten schendingen. Vluchtelingen werden opgesloten in een gevangenis, kinderen werden van ouders gescheiden en er vonden gedwongen uitzettingen naar Venezuela plaats.

Bijdrage van Nederland

Het rapport spreekt niet alleen van schendingen van mensenrechten door het land Curaçao, maar ook over het actief bijdragen en wegkijken van Nederland. Nederland geeft steun aan Curaçao, vooral op het gebied van kustbewaking en detentie. Nederland heeft zich onvoldoende bekommerd om de bescherming van de mensenrechten.

Geen eerlijke beschermingsprocedure

Ondanks dat er in 2019 een nieuwe procedure in werking is getreden (met hulp van Nederland), is de situatie voor vluchtelingen op het eiland nog steeds zwaar onvoldoende. De nieuwe Curaçaose beschermingsprocedure voldoet namelijk niet aan internationale mensenrechtenstandaarden.

Zo worden gevluchte Venezolanen voor onbepaalde tijd gevangengezet in de Vreemdelingenbarakken. Er is geen uitzicht op vrijlating en is er bijna geen toegang tot juridische bijstand. Verder is er sprake van ‘vrijwillige’ uitzettingen naar Venezuela. Vluchtelingen, waaronder kinderen, worden onder druk gezet om akkoord te gaan met de uitzetting. Amnesty International en VluchtelingenWerk zijn zeer bezorgd om het feit dat Curaçao mensen stelselmatig terugstuurt naar Venezuela. Zonder dat zij een eerlijke en zorgvuldige beschermingsprocedure hebben doorlopen. 

Human Rights Defense Curaçao

Als een van de weinige lokale mensenrechten organisaties op Curaçao, zet Human Rights Defense Curaçao (HRD) zich in voor een betere bescherming van vluchtelingen uit Venezuela. De organisatie verleent juridische bijstand in de beschermingsprocedure, doet onderzoek en geeft voorlichting aan vluchtelingen en de lokale bevolking. Zij werken dagelijks met cliënten die voor dit rapport zijn gesproken. Lees hier meer over het werk van HRD.

Sinds 2019 werkt VluchtelingenWerk intensief samen met de lokale organisatie Human Rights Defense Curacao (HRD), waarbij we capaciteitsversterking bieden bij juridische ondersteuning, voorlichting en organisatieontwikkeling.