Nieuws, 20 juni 2016

1000 vluchtelingenkinderen zingen in TivoliVredenburg

Op 21 juni om 13.00 uur treden bijna duizend kinderen van vluchtelingen en asielzoekers op in muziekcentrum TivoliVredenburg. Dit is het eerste concert van het project Eigen-Wijs waar kinderen vanuit twaalf azc's naar Utrecht komen om samen met het Radio Filharmonisch Orkest de muziekproductie Angsthazen en Durfals ten gehore te brengen.

In Nederland groeien duizenden kinderen van asielzoekers en vluchtelingen op in asielzoekerscentra. Deze kinderen komen vaak uit een heftige situatie in hun land van herkomst en hebben veel moeten doorstaan gedurende hun vlucht en reis naar Nederland. Ze worden geraakt door de ingrijpende beslissingen die hun ouders hebben moeten nemen.

Even afleiding van grote zorgen

Met het project Eigen-Wijs biedt VluchtelingenWerk Nederland de kinderen die in asielzoekerscentra verblijven muziekactiviteiten aan, zodat ze hun moeilijkheden even kunnen vergeten. Daarnaast worden kinderen door VluchtelingenWerk tijdens groepsvoorlichtingen geïnformeerd over hun verblijf in Nederland, de asielprocedure en kinderrechten. Op spreekuren kunnen kinderen terecht met vragen bij speciaal hiervoor getrainde vrijwilligers.

Veel oefenen tijdens speciale muzieklessen

'Onbezorgd zingen is voor veel kinderen van vluchtelingen niet weggelegd. Ze krijgen al jong te maken met oorlog, geweld, onderdrukking en doodsangst', zegt Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland. De zorgen van hun ouders, de jarenlange onzekerheid, het gemis van familie en het verblijf in een asielzoekerscentrum kunnen ze tijdens de muzieklessen even achter zich laten.' Tijdens speciale muzieklessen op scholen in twaalf azc's hebben in totaal duizend kinderen de afgelopen maanden hard gewerkt aan het gezamenlijk optreden in TivoliVredenburg.