Nieuws, 29 augustus 2014

3 miljoen Syriers gevlucht; een trieste mijlpaal

Het aantal Syriers dat het land ontvlucht is vanwege de burgeroorlog, is boven de 3 miljoen uitgekomen. Daarnaast heeft bijna de helft van alle Syriërs het eigen huis moeten ontvluchten, stelt UNHCR. Het land verlaten wordt steeds moeilijker. Ondertussen vangen de buurlanden Libanon (1,14 miljoen), Turkije (815.000) en Jordanië (608.000) veel vluchtelingen op en leidt dit vooral in Jordanië tot grote sociale en economische problemen, volgens Oxfam Novib. Slechts 5000 Syrische vluchtelingen zouden tot nu toe buiten de buurlanden op uitnodiging zijn opgenomen, stelt de hulporganisatie.
placeholder

VluchtelingenWerk deelt de oproep dat andere landen meer moeten doen voor de Syrische vluchtelingen en richt zich daarbij nadrukkelijk op de Nederlandse overheid die heeft aangegeven 250 Syrische vluchtelingen te hervestigen (binnen het huidige jaarlijkse quotum van 500). De eerste groep Syrische vluchtelingen hiervan is deze zomer gearriveerd. De andere groep is nog in Libanon en moet wachten tot er hier onderdak geregeld is.

Ruimhartige landen

Duitsland, de Verenigde Staten en de Scandinavische landen zijn ruimhartiger dan Nederland met het uitnodigen van vluchtelingen. Zo biedt Duitsland 20.000 Syriërs een tijdelijke verblijfsvergunning aan door middel van een humanitair programma en mogen er 1.000 in Noorwegen en 1.200 in Zweden komen wonen. Groot Brittannië en Oostenrijk zijn ook gestart met een humanitair programma waarmee honderden Syrische vluchtelingen op uitnodiging daar kunnen komen wonen.

Bescherming in Nederland

De afgelopen 12 maanden zochten ruim 6500 Syrische vluchtelingen hier bescherming. Zij zijn erin geslaagd (vaak via mensensmokkelaars) Nederland te bereiken. De routes die ze hiervoor hebben afgelegd zijn niet zonder gevaar en erg kostbaar. Het overgrote deel van de Syrische aanvragen leidt gelukkig tot bescherming.  Nederland voert momenteel zeker een ruimhartig beleid voor Syriërs die hier aankloppen. Maar nu het steeds moeilijker wordt om Syrië te verlaten en de buurlanden de oplopende aantallen niet meer aankunnen, is het verhogen van het aantal Syrische vluchtelingen uit de kampen absoluut noodzakelijk.