Nieuws, 27 september 2019

Afghaanse tolk op punt te worden uitgezet

Een Afghaanse tolk die dertien jaar lang voor de Amerikaanse troepen gewerkt heeft, kan elk moment door de Nederlandse overheid worden uitgezet naar Afghanistan. Er is geen enkele twijfel bij de IND over zijn werk als tolk. Maar de IND vindt dat hij onvoldoende bewezen heeft dat de Taliban en IS het op hem persoonlijk hebben gemunt, wat nodig is om hier bescherming te krijgen. Nu dreigt hij elk moment te worden uitgezet naar Afghanistan, waar hij zijn leven niet zeker is. Onbegrijpelijk, vindt VluchtelingenWerk.
placeholder

Nederland hanteert de strenge eis dat je moet kunnen aantonen dat jij als tolk persoonlijk gevaar loopt. Dat laatste is heel ingewikkeld te bewijzen, waardoor zijn asielverzoek is afgewezen. Voor VluchtelingenWerk is het onbegrijpelijk dat Nederland op deze manier met zaken van Afghaanse tolken omgaat; “Of je als tolk je leven nou voor de Nederlandse of de internationale troepen in Afghanistan hebt gewaagd, je bent door je werk doelwit van de Taliban en IS geworden. Als je vervolgens hier asiel aanvraagt, zou je hier bescherming moeten krijgen. Nu eist Nederland dat je ook nog bewijst dat je persoonlijk gevaar loopt, wat ontzettend lastig is. Deze tolken zijn door hun werkzaamheden op zichzelf al in gevaar. Deze man is straks in Afghanistan vogelvrij,” aldus Jan van der Werff, bestuurslid van VluchtelingenWerk Nederland.

Spionnen en verraders

De Taliban en IS zien tolken en andere medewerkers die voor de buitenlandse troepen in Afghanistan werkten als spionnen en verraders. Zij worden vaak ernstig bedreigd en moeten onderduiken. Onlangs heeft Minister Bijleveld nog een Afghaanse tolk, die voor de Nederlandse troepen getolkt heeft, naar Nederland gehaald om hier bescherming te krijgen.

IND stelt extra eis

De Nederlandse overheid erkent niet zonder meer dat de Afghaanse tolken gevaar lopen. Afghaanse tolken worden in recent nieuw beleid aangemerkt als ‘risicogroep’.  Dat bekent dat Nederland hen als risicogroep erkent die extra gevaar loopt. Maar zij moeten alsnog zelf met enig bewijsmateriaal komen dat aantoont dat zij specifiek gevaar lopen. In de praktijk worden asielaanvragen van Afghaanse tolken hierdoor vaak afgewezen, slecht een enkeling krijgt asiel.

Andere tolk naar Nederland gehaald

Eerder trok de Tweede Kamer al aan de bel omdat tolken die voor de Nederlandse troepen hadden getolkt en nog in Afghanistan verbleven, ondanks eerdere toezeggingen van Nederland onvoldoende bescherming krijgen. VluchtelingenWerk vindt het niet uit te leggen dat aan de ene kant tolken naar Nederland worden gehaald om ze te beschermen, maar dat het handjevol tolken dat naar Nederland is gevlucht, niet of nauwelijks kans op bescherming heeft.