Nieuws, 27 november 2018

Antwoorden staatssecretaris teleurstellend

Onze roep om aandacht voor de onacceptabel lange wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure deed veel stof opwaaien. Duizenden Nederlanders steunden ons verzoek aan de staatssecretaris om orde op zaken te stellen. Ook werd er een motie ingediend én aangenomen en werden er Kamervragen gesteld. Een update:
placeholder

Begin deze maand sloegen wij alarm: door personeelstekort bij de Immigratie- & Naturalisatiedienst (IND) moeten asielzoekers in plaats van enkele dagen, zo’n 43 weken wachten voordat zij kunnen beginnen met hun asielprocedure. Het lange wachten en de onzekerheid die daarbij komt kijken is slopend voor vluchtelingen en hun achtergebleven gezinnen. Op dit moment wachten er meer dan drieduizend mensen op de start van hun asielprocedure.

Antwoord op Kamervragen teleurstellend

Na onze oproep heeft D66 Kamervragen gesteld, maar de antwoorden van de staatssecretaris zijn teleurstellend. Hij stelt dat hij al op de hoogte was van de wachttijden vóór de zomer en dat toen al werd gestart met het werven van meer personeel. Zijn antwoord om het tekort nu “snel” op te lossen biedt daardoor weinig hoop. Daarbij worden ook geen concrete toezeggingen gedaan over de verwachte termijn waarop de wachttijden zijn weggewerkt. 

Geen oog voor slopende onzekerheid

Ook valt op dat niet wordt gesproken over het enorme leed dat door de wachttijden wordt veroorzaakt. Onze vrijwilligers zien de zorgen en de wanhoop van de wachtenden dagelijks toenemen, want ondertussen verblijven hun achtergebleven geliefden en kinderen vaak in onveilige gebieden. Wij hebben sterk het gevoel dat de staatssecretaris geen oog heeft voor deze problemen of de ernst ervan niet inziet. Dat ook politieke partijen weinig vertrouwen hebben in een snelle oplossing, valt op te maken uit de door de Tweede Kamer aangenomen motie om meer te investeren in de capaciteit bij de IND en het amendement op de justitiebegroting dat GroenLinks en SP indienden om de staatssecretaris te dwingen meer geld te investeren in de IND.

Bezuinigingen gaan gewoon door

Want ondanks de problemen wil de staatssecretaris nog steeds bezuinigen op de IND, zoals onlangs bleek tijdens het begrotingsdebat. Daarin gaf hij aan pas volgend jaar te willen kijken of er aanpassingen in het budget nodig zijn. Wij vinden dit onverstandig. De IND heeft grote problemen, en naast de opgelopen wachttijden is er ook een grote achterstand bij de behandeling van bezwaarzaken in de gezinsherenigingsprocedure. Hierdoor blijven gezinnen soms onnodig lang van elkaar gescheiden.

Motie om herharling te voorkomen

Positief is de motie van SP en GroenLinks die vandaag (dinsdag) werd aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. In deze motie riepen zij de staatssecretaris op te onderzoeken of het veranderen van de financiering van de IND soortgelijke extreme wachttijden in de toekomst kan voorkomen.

Ondertussen in de praktijk

Hoewel we blij zijn dat het onderwerp nu op de agenda staat, is een concrete oplossing voor de duizenden wachtende vluchtelingen nog niet in zicht. We maken ons zorgen om hun welzijn en om dat van hun achtergebleven gezinsleden, want elke dag wachten is er één te veel. Door ‘de file’ voor de asielprocedure zijn opvangcentra overvol en worden er inmiddels nieuwe, tijdelijke opvanglocaties geopend. Tijdens de wachttijd zijn hun rechten bovendien beperkt, zo krijgen ze in de praktijk vaak beperkte medische zorg. Wij zijn als organisatie actief in alle opvanglocaties voor vluchtelingen en dus ook op deze tijdelijke locaties. Daar doen wij ons best om alle asielzoekers zo goed mogelijk te begeleiden. Zo ook teamleider Dorien Ruiter van VluchtelingenWerk, die druk bezig is met het opzetten van een team in de tijdelijke opvanglocatie in Duinrell. Lees haar verhaal >>

Vinger aan de pols

Op 13 december is er een debat over het asielbeleid in de Tweede Kamer waar we opnieuw aandacht zullen vragen voor de opgelopen wachttijden. We zullen politici voorzien van feitelijke informatie en hen inzicht geven in het leed dat het wachten veroorzaakt bij vluchtelingen. Ook benadrukken we nu geen nieuwe taken bij de IND neer te leggen en niet te bezuinigen, in ieder geval niet tot de problemen zijn opgelost.

Broodnodige aandacht voor het onderwerp

Naast de Kamervragen, is het onderwerp ook op andere manieren onder de aandacht gekomen van de Tweede Kamer. Zo werd het ingebracht tijdens het Vragenuurtje van 6 november en spraken verschillende partijen grote zorgen uit tijdens het begrotingsdebat van 20 en 22 november. Daarnaast hebben verschillende media over het onderwerp bericht.

Update 20 december 2018

Een zeer trieste mijlpaal: de wachttijden lopen weer verder op. In de loop van december wachten vluchtelingen een jáár. ‘De wachttijden zijn niet alleen een gevolg van een personeelstekort, maar ook van een politieke urgentie het probleem op te lossen’, aldus onze adjunct directeur Jasper Kuipers in een uitzending van Nieuwsuur.