Nieuws, 7 november 2016

Asielplan Duits ministerie overbodig en onhaalbaar

Het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken wil bootvluchtelingen terugsturen naar Egypte of Tunesië om daar een Europese asielprocedure te laten doorlopen. Dit plan zou moeten voorkomen dat meer vluchtelingen de gevaarlijke oversteek zullen wagen. VluchtelingenWerk Nederland is kritisch over het plan dat past in een trend waarin de Europese Unie steeds meer verantwoordelijkheden uitbesteedt aan dubieuze regimes en corrupte overheden. “Onbegrijpelijk dat dit nu als reëel scenario wordt gezien terwijl een soortgelijke deal met Turkije uitdraait op een fiasco. Bovendien zijn er voldoende alternatieven, als de lidstaten hun verantwoordelijkheid maar nemen.” zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur bij VluchtelingenWerk Nederland.

Genoeg alternatieven

Dit plan zou moeten voorkomen dat vluchtelingen in gammele bootjes stappen om bescherming te vinden. Als zij in Noord-Afrikaanse landen ook een Europese asielprocedure kunnen doorlopen is de gevaarlijke oversteek niet meer nodig, zo redeneert het Duitse Ministerie van Binnenlandse Zaken. Kuipers: “Deze veilige en legale alternatieve routes naar de EU bestaan al zeker 30 jaar. Het probleem is dat er zo weinig mensen gebruik van kunnen maken, dat het geen realistisch alternatief is voor vluchtelingen die overwegen in een bootje te stappen. Al jaren laat de Europese Unie mondjesmaat vluchtelingen toe via hervestigingsprogramma’s van de UNHCR of door het verstrekken van humanitaire visa. Maar de kans om daar voor in aanmerking te komen is nihil.”

Minst haalbare optie

Van alle veilige alternatieven die de Europese Unie potentiële bootvluchtelingen kan bieden is dit plan het minst haalbare. Het is namelijk praktisch onmogelijk om een eerlijke asielprocedure te voeren buiten de EU-grenzen. “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan alleen uitspraak doen in zaken van mensen die zich op EU-grondgebied bevinden. Dit plan zet het Hof, en daarmee dus de toetsing van de naleving van mensenrechten buitenspel. Het lijkt er dan ook op dat het afschuiven van verantwoordelijkheden een hogere prioriteit heeft dan het naleven van afspraken over mensenrechten.” aldus Kuipers.