Nieuws, 7 juni 2016

Asielzoekers mogen voortaan Dublinbeslissing aanvechten

Een asielzoeker mag voortaan eerst naar de rechter stappen om te laten toetsen of hij/zij wel mag worden teruggestuurd naar het Europese land waar hij vóór Nederland is geweest. Oók in zaken waarin de claim door het andere land al geaccepteerd was. Dit stelt het Europese Hof van Justitie in een uitspraak vandaag. Volgens VluchtelingenWerk Nederland zegt het Hof hiermee dat asielzoekers “geen pakketjes zijn die je tussen twee landen heen en weer kunt slepen, maar ook allerlei rechten hebben, waaronder het laten toetsen van de Dublinbeslissing”.

Zaak van Iraanse asielzoeker

De zaak waar het Hof haar uitspraak op baseerde gaat over een Iraanse man die in Nederland asiel had aangevraagd. Nederland wilde de man aan Frankrijk overdragen, omdat de man met een Frans visum de EU was binnengekomen. Nederland beriep zich daarbij op de zogenaamde Dublin-verordening. Daarin wordt geregeld welk EU-land een asielaanvraag moet behandelen. Nederland hield er echter geen rekening mee dat de asielzoeker vanuit Frankrijk terug naar Iran was geweest en vandaar uit naar Nederland is gegaan om asiel aan te vragen. De man wilde daarom ook het besluit hem over te dragen bij de rechter aanvechten. Maar hij mocht daarover niet procederen omdat Frankrijk zich al bereid had verklaard hem te ontvangen.

Recht om te procederen

De zaak kwam uiteindelijk bij het Hof dat nu stelt dat de asielzoeker in zo'n situatie inderdaad het recht heeft bij de Nederlandse rechter te procederen. VluchtelingenWerk is tevreden met de uitspraak die de positie van asielzoekers bij Dubinclaims versterkt.

Rol VluchtelingenWerk

De Commissie Strategisch Procederen, die door VluchtelingenWerk is opgericht, ondersteunde de procedure van de Iraanse asielzoeker. VluchtelingenWerk uit al jarenlang haar kritiek op de Dublinafspraken. Het is namelijk niet realistisch de verantwoordelijkheid van asielaanvragen bij de Europese grenslanden te leggen, daar waar asielzoekers Europa als eerste binnenkomen. Daarnaast zorgen de afspraken voor een heen en weer gesleep van asielzoekers tussen lidstaten. Dat moet anders vindt VluchtelingenWerk.

Alternatief systeem

VluchtelingenWerk Nederland wijst daarom op een alternatief model voor de verdeling van asielzoekers in Europa dat de organisatie bedacht: het zogenaamde ‘CARA-model’. Asielaanvragen worden verdeeld over de hele EU op basis van bevolkingsdichtheid, het BNP en het werkloosheidspercentage van de lidstaten. Elk land draagt zo zijn steentje bij aan de opvang van vluchtelingen in Europa. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is dat ook rekening wordt gehouden met de belangen van de asielzoeker. Hereniging met familieleden, kansen op de arbeidsmarkt en mogelijkheden om te integreren spelen ook een rol bij de verdeling.