Nieuws, 2 december 2016

AZC: een veilige plek voor iedereen

Een asielzoekerscentrum moet een veilige plek zijn voor mensen die zijn gevlucht én voor de mensen die daar werken. Die veiligheid staat onder druk door een groep mensen uit zogenaamde ‘veilige landen' die de asielprocedure misbruiken om tijdelijk in Nederland te kunnen verblijven. De afgelopen weken zijn meerdere berichten verschenen over de problemen die zij veroorzaken in en rond asielzoekerscentra. Vandaag deden ook medewerkers van het COA hun beklag over ‘asociaal en respectloos gedrag’ en luidden de noodklok. VluchtelingenWerk herkent de klachten en vindt ook dat er streng moet worden opgetreden tegen 'asielmisbruikers'.

Vrijwilligers

Vrijwilligers van VluchtelingenWerk geven voorlichting over de asielprocedure aan alle asielzoekers. In die hoedanigheid worden zij ook geconfronteerd met overlastgevende asielzoekers en intimidatie van een lastige groep, maar in mindere mate dan hoe dit voor COA medewerkers geldt. VluchtelingenWerk zit hier bovenop om te zorgen dat onze vrijwilligers en medewerkers hun werk in de azc's goed kunnen doen.

Aanpak

Wie zich misdraagt moet worden opgepakt en bestraft, vindt VluchtelingenWerk. Hier ligt in eerste instantie een taak voor het COA en de politie. VluchtelingenWerk heeft als ketenpartner nauw contact met het COA en deelt eventuele signalen van overlast met hen. Ook denken wij mee over mogelijke oplossingen voor dit probleem. Die liggen wat VluchtelingenWerk betreft voor een groot deel bij adequaat optreden van de politie en toepassing van het strafrecht. Ook is het maken van goede afspraken tussen de Nederlandse en Marokkaanse overheid over een effectief uitzetbeleid nodig om dit probleem te verhelpen.

Aparte opvang

VluchtelingenWerk ziet geen heil in het opvangen van alle ‘veilige landers’ in een aparte opvang met een strenger regime. Want ook uit zogenaamde ‘veilige landen’ kunnen mensen komen die goede redenen hebben om bescherming te krijgen. Bijvoorbeeld homoseksuele vluchtelingen of kritische journalisten. Zij mogen niet de dupe worden van overlastgevende landgenoten die om andere redenen naar Nederland komen.

Onderscheid maken

VluchtelingenWerk maakt duidelijk onderscheid tussen deze ‘asielmisbruikers’ en vluchtelingen. Omdat deze mensen in dezelfde asielzoekerscentra wonen zouden de problemen wel eens ten onrechte toegeschreven kunnen worden aan asielzoekers die hier wel komen voor bescherming. Zij ervaren de overlast zelf ook en mogen hier niet de dupe van worden.