Nieuws, 6 mei 2019

'Barmhartigheid verdwijnt uit asielbeleid'

Per 1 mei 2019 is de discretionaire bevoegdheid overgegaan naar de directeur van de IND. Eind januari besloot het kabinet de discretionaire bevoegdheid van staatssecretaris Harbers af te schaffen en over te hevelen naar de IND.
placeholder

De discretionaire bevoegdheid maakte het mogelijk een uitzondering te maken voor asielzoekers of migranten die geen recht hebben op verblijf, indien er sprake is van zeer schrijnende omstandigheden. ‘De barmhartigheid dreigt uit het asielbeleid te verdwijnen’, stelt Abdeluheb Choho, directeur van VluchtelingenWerk Nederland. ‘Niet alle omstandigheden zijn te vangen in regels en wetten. Het is onverstandig dit vangnet weg te halen’.

Schrijnende omstandigheden pas later

In de nieuwe situatie krijgt de directeur van de IND de mogelijkheid een uitzondering te maken aan het begin van de asielprocedure. ‘En daar zit het hem nou net in, zegt Choho . ‘Uit de praktijk weten we dat die schrijnende omstandigheden vaak pas ontstaan ná de asielprocedure, als mensen al wat langer in Nederland zijn. Denk bijvoorbeeld aan medische problemen, gewortelde kinderen of mensen waarvan een gezinslid hier overleden is. Het zou hardvochtig zijn deze personen uit te zetten. Er zullen immers altijd situaties zijn die niet helemaal binnen de door de wetgever van tevoren bedachte categorieën passen. Voor deze mensen verdwijnt nu de mogelijkheid alsnog een vergunning te krijgen.’