Nieuws, 19 juli 2021

Bekend maakt Bemind laat mensen positiever denken over vluchtelingen

Voorlichtings- en ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind van VluchtelingenWerk draagt bij aan een groter begrip voor vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek naar het effect van de laagdrempelige ontmoetingen die het project organiseert tussen vluchtelingen en deelnemende Nederlanders. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers na afloop positiever denken over vluchtelingen. 
placeholder

Bekend maakt Bemind

Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze gebaseerd op feiten, maar ook vaak op vooroordelen en misverstanden. Een ontmoeting is dé manier om vooroordelen weg te nemen en begrip te creëren. Project Bekend maakt Bemind van VluchtelingenWerk faciliteert deze cruciale ontmoetingen waarbij een vluchteling vertelt over zijn of haar persoonlijke ervaringen. Door een ontmoeting krijgen de deelnemers meer inzicht in de redenen waarom mensen vluchten en voor welke dilemma's vluchtelingen komen te staan. Ook vertelt de vluchteling zijn of haar persoonlijke verhaal: waarom hij of zij is gevlucht en hoe het is om in Nederland een nieuw leven op te bouwen. Na de voorlichting kunnen deelnemers vragen stellen en krijgen zo meer inzicht wat het inhoudt om 'een vluchteling' te zijn. 

Steun Bekend maakt Bemind al met een paar euro per maand >

 

Onafhankelijk onderzoek

Om na te gaan of de ontmoetingen werkelijk bijdragen aan meer begrip voor vluchtelingen, voerde VluchtelingenWerk onafhankelijk onderzoek uit. Het eerste onderzoek vond plaats in 2018/2019, een tweede onderzoek naar de impact in 2019/2020. Beide onderzoeken zijn uitgevoerd door Avance, een adviesbureau gespecialiseerd in impactmeting voor sociale ondernemingen en goede doelen. 

De belangrijkste bevindingen uit het eerste onderzoek zijn:

  • Een groot deel van de deelnemers staan al neutraal of positief tegenover vluchtelingen. Ruim 80% van de deelnemers geeft aan iets nieuws te hebben geleerd
  • Bij 90% van de deelnemers leidt de bijeenkomst alsnog tot meer begrip voor hoe het is om te vluchten
  • Voor bijna 80% van de deelnemers was de Bekend maakt Bemind bijeenkomst niet hun eerste ontmoeting met een vluchteling. Op de mensen die voor het eerst een vluchteling ontmoetten had de bijeenkomst gemiddeld genomen een grotere invloed, dan op de mensen die al eerder een vluchteling hadden ontmoet 
  • Ruim 45% van de deelnemers denkt – direct na een Bekend maakt Bemind-bijeenkomst – positiever over vluchtelingen.

'Ik had nooit veel respect voor vluchtelingen omdat ze dan hier komen en een gratis huis en uitkering krijgen. Maar nu ik dit verhaal heb gehoord, begrijp ik waarom ze zijn gevlucht en waarom wij hier belasting voor betalen. En hoe ontzettend blij deze vluchtelingen worden om een nieuw leven op te bouwen in Nederland' Scholier

Vervolgonderzoek

Op basis van de uitkomsten van het eerste onderzoek zijn er een aantal wijzigingen in het project doorgevoerd. Die hadden met name betrekking op het bereiken van de juiste doelgroep: mensen uit het 'stille midden' die neutraal staan ten opzichte van vluchtelingen en mensen die nog niet eerder een vluchteling hadden ontmoet. Onlangs deed Avance vervolgonderzoek. Dit tweede onderzoek laat zien dat de wijzigingen die Bekend maakt Bemind heeft doorgevoerd een gunstig effect hadden: 

  • Bekend maakt Bemind bereikt nu meer mensen die neutraal denken over vluchtelingen en er is meer effect op deelnemers die niet eerder een vluchteling hadden ontmoet
  • Ten opzichte van 2018/2019 geven meer deelnemers aan dat ze positiever zijn gaan denken over vluchtelingen. Dit verschil is groter bij (jong) volwassenen dan bij scholieren: bij (jong) volwassenen denkt 57% positiever over vluchtelingen, bij scholieren 45%
  • De positieve effecten van de ontmoetingen bij meisjes en vrouwen zijn significant hoger dan bij jongens en mannen (ongeveer 4 procent)

'Heel positief, je leert snappen hoe iemand nadenkt en wat iemand heeft meegemaakt. Ga zo door! Het doet wat met je, het raakt je en ik ben nu extra gemotiveerd zelf weer vrijwilligerswerk op te pakken' Deelnemer (23 jaar)

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie

De Syrische Zafer vertelt zijn vluchtverhaal op scholen

Zafer deelt zijn aangrijpende vluchtverhaal op basis- en middelbare scholen. Die voorlichtingslessen verzorgt hij samen met VluchtelingenWerk-vrijwilliger Harry, die inmiddels naadloos is ingespeeld op Zafers bijzondere en beeldende vertellingen. 'Ik wil dat leerlingen echt ervaren hoe angst, vluchten en hoop voelt.' 

Het verhaal van Zafer en Harry >>