Nieuws, 10 september 2014

Bescherming nodig voor Afghaanse medewerkers

De Nederlandse overheid moet bescherming bieden aan Afghaanse medewerkers die voor de buitenlandse troepen in Afghanistan hebben gewerkt. Dat stelt VluchtelingenWerk Nederland.

Verantwoordelijkheid nemen

'Deze mensen hebben zich voor de internationale troepen ingezet, waaronder ook de Nederlandse' , zegt adjunct-directeur Jasper Kuipers. 'Tolken en andere medewerkers lopen door hun inspanningen voor een buitenlandse overheid gevaar, dit blijkt ook uit het nieuwe ambtsbericht.  De overheid moet dan ook haar verantwoordelijkheid nemen en deze mensen bescherming bieden'. Uit het ambtsbericht van 17 september blijkt eveneens dat Afghanen die werkzaam zijn geweest voor buitenlandse NGO's of de Verenigde Naties een groot risico lopen om bedreigd, ontvoerd of vermoord te worden door onder meer de Taliban. Voor hen zou er extra aandacht in het beleid moeten komen.

Morele plicht

VluchtelingenWerk meent dat de Nederlandse overheid ook een morele plicht heeft de asielverzoeken te behandelen van Afghaanse vluchtelingen die eerder in ander Europees land zijn geweest, maar stellen dat ze voor de Nederlandse troepen gewerkt hebben.  'Het zou de staatssecretaris sieren in die gevallen te onderzoeken of de vluchteling daadwerkelijk voor de Nederlandse troepen werkzaam is geweest. Als dat het geval blijkt te zijn,  moet Nederland het asielverzoek zelf inhoudelijk beoordelen', aldus VluchtelingenWerk. Een van de personen voor wie dit zou moeten gelden, is de Afghaanse tolk Ahmadzai. Hij heeft in Nederland asiel aangevraagd, omdat hij in Afghanistan voor Nederlandse militairen als tolk zou hebben gewerkt. Nederland beoordeelt zijn asielverzoek echter niet inhoudelijk omdat hij eerder asiel aanvroeg in Noorwegen.