Nieuws, 27 november 2020

Bestuursvoorzitter Abdeluheb Choho vertrekt bij VluchtelingenWerk

Bestuursvoorzitter Abdeluheb Choho vertrekt per 1 maart bij VluchtelingenWerk Nederland. Abdeluheb wordt algemeen directeur bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). De ministerraad heeft vandaag ingestemd met zijn benoeming. In zijn tijd bij VluchtelingenWerk heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het behartigen van de belangen van vluchtelingen in Nederland en de slagvaardigheid van de organisatie.
placeholder

Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk: ‘We kijken terug op een fijne samenwerking met Abdeluheb en gaan hem zeker missen. Abdeluheb heeft zich met grote betrokkenheid ingezet voor de belangenbehartiging van vluchtelingen in een periode waarin de bescherming voor vluchtelingen steeds meer onder druk is komen te staan. Ook heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het slagvaardiger maken van de organisatie. We vinden het jammer dat hij vertrekt en wensen hem veel succes in zijn volgende baan.’


Abdeluheb: 'De gedrevenheid en betrokkenheid van de medewerkers en vrijwilligers bij VluchtelingenWerk zullen mij altijd bijblijven. Ik heb me met veel plezier ingezet om de organisatie verder te helpen en te vertegenwoordigen. In de vele gesprekken die ik heb gehad met vluchtelingen is mij duidelijk geworden dat de enthousiaste inzet van onze mensen van onschatbare waarde is voor vluchtelingen en hun integratie. Zij maken daarmee écht het verschil en het vervult mij met trots dat ik daaraan heb kunnen bijdragen.’


Abdeluheb gaat vanaf 1 maart aan de slag als algemeen directeur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en gaat zich daar inzetten voor de verduurzaming van onze samenleving en daarmee het tegengaan van klimaatverandering. Choho: ‘Een bijzondere en omvangrijke organisatie die zich inzet om in Nederland ambities te realiseren die ik ook belangrijk vind. Ik kijk er erg naar uit om mij daarvoor in te gaan zetten.'


Wie Abdeluheb zal opvolgen als bestuursvoorzitter bij VluchtelingenWerk is nog niet bekend. De Raad van Toezicht zal zo snel mogelijk starten met de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter.