Nieuws, 11 juni 2018

Bestuursvoorzitter VluchtelingenWerk Dorine Manson zet nieuwe stap

Dorine Manson vertrekt per 1 oktober aanstaande als bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk Nederland. Dorine is acht jaar directeur en later bestuursvoorzitter van VluchtelingenWerk geweest. Onder haar leiding heeft VluchtelingenWerk veel kunnen betekenen voor vluchtelingen in Nederland. Dorine wordt managing director bij de Goede Doelen Loterijen.

Frank Rövekamp, voorzitter van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk: ‘Door Dorine’s open en verbindende stijl, heeft zij succesvol richting gegeven aan de vereniging. Ook wist zij samenwerking te vinden zowel binnen de vereniging, maar ook met allerlei externe partners waaronder overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en politiek. Dorine heeft een grote impuls gegeven aan het robuuster en slagvaardiger maken van VluchtelingenWerk, zodat de organisatie sneller kan inspelen op externe ontwikkelingen. De Raad van Toezicht heeft de afgelopen jaren ontzettend plezierig met haar samen mogen werken.’

Tropenjaren

Vooral de periode tussen 2015 en 2017, waarin een recordaantal mensen de gruwelijke oorlog in Syrië ontvluchtte en in Europa terechtkwam, was betekenisvol en intensief, ook voor Dorine zelf: ‘Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat het thema vluchtelingen iedereen raakt. We hebben de incidenten en protesten gezien, maar Nederland toonde ook veel solidariteit en een enorme betrokkenheid. Voor onze vrijwilligers, medewerkers en mijzelf waren dit tropenjaren. Maar het waren ook de jaren waarin het beste in mensen binnen en buiten onze vereniging, naar boven kwam. De vele inspirerende ontmoetingen met vluchtelingen die ik in de loop der jaren heb gehad, zullen me ook zeker bij blijven.’

Goede Doelen Loterijen

Dorine wordt managing director bij de Goede Doelen Loterijen (Nationale Postcode Loterij, BankGiro Loterij en VriendenLoterij), en zal zich daar onder andere richten op het onderhouden van relaties met beleidsmakers en politiek, de toewijzingen aan goede doelen, en in- en externe communicatie. 'Ik kijk ontzettend uit naar de samenwerking met de vele goede doelen en culturele instellingen die de Loterijen steunen', aldus Manson, ‘en wil graag het maatschappelijke belang van loterij-opbrengsten verder onder de aandacht brengen’.

Er is nog geen opvolger bekend. De Raad van Toezicht is gestart met het wervingsproces en zal de vacature in- en extern openstellen.