Nieuws, 7 juli 2021

Breaking: álle 10.000 pardonners krijgen een Nederlands paspoort

Net voor de zomer krijgen ruim 10.000 pardonners heel goed nieuws: zij komen allemaal in aanmerking voor een Nederlands paspoort! 
placeholder

In een brief van staatssecretaris Broekers-Knol is zojuist bekend gemaakt dat de documentatie-eis (een geboorteakte én een paspoort uit het land van herkomst) komt te vervallen en de pardonners in aanmerking komen voor een Nederlands paspoort als ze aan de andere eisen voldoen. Na jarenlang als tweederangsburger te hebben geleefd krijgt deze groep nu eindelijk de kans om volwaardig deel uit te maken van de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk en alle pardonners die actie hebben gevoerd via de petitie #wijhorenerookbij zijn enorm blij en opgelucht met dit belangrijke besluit.

Achtergrond

In 2007 kreeg een grote groep mensen via het generaal pardon te horen dat zij voor altijd in Nederland mogen blijven. Al snel bleek dat ruim 10.000 pardonners niet in aanmerking kwamen voor een Nederlands paspoort, omdat zij niet aan de documentatie-eis van de IND kunnen voldoen. Om een paspoort aan te kunnen vragen moeten zij namelijk een geboorteakte én een paspoort uit het land van herkomst aanleveren; een eis waar deze groep niet aan kan voldoen. Al veertien jaar voelen deze pardonners zich Nederlander, maar mochten het nog altijd niet zijn. In de praktijk zorgt dit voor allerlei problemen. Zo mogen pardonners niet stemmen tijdens de verkiezingen, worden ze voor bepaalde banen uitgesloten en ondervinden zij veel problemen bij het aanvragen van een hypotheek en reizen naar het buitenland. 


Drie aangenomen moties

In maart werd een motie van Jasper van Dijk (SP) en Madeleine van Toorenburg (CDA) in de Tweede Kamer aangenomen om de gehele groep pardonners een paspoort te geven. Niet veel later volgde een tweede aangenomen motie met een oproep aan de staatssecretaris om de eerder aangenomen motie uit te voeren. Eind april liet staatssecretaris Broekers-Knol weten dat er een uitzondering zou worden gemaakt voor de groep die minderjarig was toen generaal pardon in 2007 werd aangenomen. Voor zo’n 3.000 pardonners betekende dit goed nieuws, de andere ruim 7.000 pardonners vielen buiten de boot. Uiteindelijk volgde er nóg een derde motie met de opdracht de gehele groep, ruim 10.000 pardonners, een paspoort te geven. Ook deze motie werd door een meerderheid van de Kamer aangenomen.

Blij en opgelucht

Wij vinden dat iedereen die in Nederland mag blijven, ook het kans moet krijgen om Nederlander te worden. In maart startte VluchtelingenWerk samen met een grote groep pardonners de petitie #wijhorenerookbij om het kabinet op te roepen alle pardonners een Nederlands paspoort te geven. De petitie werd maar liefst door 56.703 mensen ondertekend en op dinsdag 29 juni aangeboden aan verschillende Kamerleden in Den Haag. Nu, ruim een week later, geeft de staatssecretaris eindelijk gehoor aan de breed gedragen wens om álle pardonners een paspoort te geven. Wij zijn enorm opgelucht en blij dat deze hele groep een Nederlands paspoort gaat krijgen en echt volwaardig deel mag uitmaken van de Nederlandse samenleving.

Levon reageert namens de pardonners:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie