Nieuws, 12 november 2019

Brede steun in Tweede Kamer voor betere bescherming Afghaanse tolken

Vandaag is een belangrijke motie over Afghaanse tolken aangenomen. Bijna de voltallige Tweede Kamer draagt het kabinet op om de tolken die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies in Afghanistan, bescherming te bieden.

Opdracht aan kabinet

Met gevaar voor eigen leven hebben tolken in Afghanistan zich ingezet voor onze vrede en veiligheid. In oorlogsgebied zijn zij van levensbelang en  onmisbaar voor de militairen. En daarmee dragen zij bij aan de veiligheid van iedereen. Door het werk dat zij doen moeten zij in Afghanistan voor hun leven vrezen omdat ze gezien worden als verraders. Onlangs bleek dat Nederland Afghaanse tolken onvoldoende bescherming biedt. Zo dreigt Farhad, een tolk die 13 jaar als tolk heeft gewerkt, ondanks het gevaar dat hij loopt, uitgezet te worden naar Afghanistan. De Tweede Kamer heeft nu het Kabinet opgedragen het beleid voor Afghaanse tolken aan te passen en te zorgen dat tolken de bescherming krijgen die ze nodig hebben.

Brede maatschappelijke verontwaardiging

De afgelopen periode bleek dat er brede maatschappelijke verontwaardiging was over  het feit dat Afghaanse tolken onvoldoende bescherming kregen. Vakbonden voor defensiepersoneel, militairen, tolkenbonden en tienduizenden individuen riepen de Tweede Kamer op het beleid aan te passen. 'Wie ik hier ook over sprak, overal klonk verbazing en ongeloof over dat het kabinet überhaupt overwoog tolken als Farhad naar Afghanistan uit te zetten. Dat de kamer nu met zo’n overweldigende meerderheid heeft gezegd dat daar verandering in moet komen is ontzettend goed nieuws. En ook eigenlijk niet meer dan logisch. Iedereen is het er over eens dat tolken die zich ingezet hebben voor ook onze vrede en veiligheid, beschermd moeten worden', aldus Abdeluheb Choho, namens VluchtelingenWerk Nederland.

Motie

De bijna kamerbreed aangenomen motie meldt dat "personen die zich hebben ingezet voor internationale militaire missies in Afghanistan, met name tolken en bewakers, in de EASO Country Guidance over Afghanistan worden aangemerkt als systematisch vervolgde groep en doelwit van de Taliban; en verzoekt de regering het beschermingsbeleid voor tolken in lijn te brengen met de EASO Country Guidance over Afghanistan en hen als systematisch vervolgde groep aan te merken". Dit betekent dat tolken voortaan alleen hoeven te bewijzen dat ze tolk waren om daadwerkelijk bescherming te krijgen. Nu moeten ze nog aan veel strengere, vaak onmogelijke extra eisen voldoen waarbij ze moeten aantonen dat de Taliban het op hen persoonlijk heeft gemunt vanwege hun werk als tolk. Onze directeur Abdeluheb Choho: 'Het kabinet is nu aan zet om het beleid zo snel mogelijk in lijn te brengen met de wens van de Tweede Kamer.'