Nieuws, 13 november 2018

De maat is vol! Kom met ons in actie tegen de maandenlange wachttijden

Het is van groot belang dat vluchtelingen snel duidelijkheid hebben over hun asielverzoek en hun aanvraag voor gezinshereniging. Maar de wachttijden zijn de afgelopen tijd enorm gestegen. Wie nu asiel aanvraagt moet in plaats van 6 dagen, 43 weken wachten tot de aanvraag in behandeling wordt genomen. Wij vinden het onacceptabel dat vluchtelingen en hun gezinnen onnodig lang in onzekerheid leven en roepen de staatssecretaris op hier een einde aan te maken. Laat ook je stem horen!
placeholder

Onacceptabel lang in onzekerheid

Vandaag werd duidelijk dat in bijna 5000 gevallen de wettelijke termijn voor het beoordelen van een gezinsherenigingsaanvraag is overschreden. Hierdoor blijven vluchtelingen onacceptabel lang in onzekerheid, zijn gezinnen veel te lang van elkaar gescheiden en worden achterblijvers onnodig langdurig in gevaar gebracht. De wachttijd duurt soms zo lang, dat de overheid in gebreke kan worden gesteld.

Belang van gezinshereniging

Vluchtelingen moeten helaas vaak hun gezinsleden achterlaten, omdat de reis naar veiligheid te gevaarlijk is. Het is van groot belang dat zij hun geliefden ook zo snel mogelijk in veiligheid kunnen brengen. Pas dan kan hun toekomst beginnen. Maar door de wachttijden bij de IND kan dit nog jaren duren.

Tweede Kamerleden dienen motie in

Ook Tweede Kamerleden maken zich inmiddels grote zorgen. Zo wordt vandaag een motie in stemming gebracht die de staatssecretaris oproept orde op zaken te stellen.

Wat doet VluchtelingenWerk eraan?

Wij geven al jaren signalen af over de zorgwekkende wachttijden bij verschillende procedures. Inmiddels zijn de wachttijden zo hoog opgelopen dat de maat nu echt vol is. We vinden dit onacceptabel en roepen de staatssecretaris op snel maatregelen te nemen om hieraan een einde te maken.

Wij roepen de staatssecretaris op:

  • Alles op alles te zetten de fors gestegen wachttijden voorafgaand aan de asielprocedure met grote urgentie aan te pakken
  • Dat vluchtelingen snel herenigd kunnen worden met hun gezin
  • Te zorgen dat asielzoekers kwalitatief goede opvang en de toegang tot cruciale voorzieningen zoals zorg hebben
  • Geen maatregelen te nemen die de IND nog meer belasten en vluchtelingen nog meer onzekerheid geven zoals het schrappen van het recht op een advocaat en inkorten van hun verblijfsvergunning
  • Duidelijk te maken wat hij gaat doen om in de toekomst zulke lange wachttijden te voorkomen

Doe mee, laat ook je stem horen!

Samen met jou laten we een sterk geluid horen. Laat ook je stem horen!

Update: de actie is niet meer actueel. 

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie