Nieuws, 5 februari 2020

‘Dochters van Shahrezade’

DOEL
‘Dochters van Shahrezade’ vergroten hun bewustzijn over de eigen kracht en potentie. Ze geven een aanzet om deze verder te ontwikkelen. Bovendien zetten de vrouwen zich individueel en als groep in voor de belangen en empowerment van andere migrantenvrouwen.

DOELGROEP
‘Dochters van Shahrezade’ vormt een groep vrouwen waarbij minimaal de helft een vluchtelingenachtergrond heeft.

RESULTATEN
Deelnemers hebben hun zelfbewustzijn vergroot. Tijdens het traject heeft elke vrouw een persoonlijk ontwikkelings plan opgesteld (POP) en een start gemaakt met deze ontwikkelingsrichting
Deelnemers hebben een eigen vrouwengroep gecreëerd of een bestaande vrouwengroep versterkt. Een opleiding op minimaal MBO niveau gestart of een baan op minimaal MBO niveau zijn begonnen.

METHODIEK
Het basisprogramma duurt een half jaar en bestaat uit ongeveer twintig gezamenlijke bijeenkomsten, van een dagdeel per week. De bijeenkomsten worden ingevuld met training, thema’s, intervisie of sociaal culturele activiteiten. Er is aandacht voor algemene kennis en vaardigheden die nodig zijn om actief te participeren in de maatschappij. Het tweede half jaar van het empowermentprogramma zijn er optioneel activiteiten al naar gelang de behoefte en leerwensen van de groep en van de individuele deelneemsters. Deze bestaan uit diverse trainingen, praktijkgerichte activiteiten, intervisie en coaching.

SAMENWERKING MET
Bedrijven, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties.

ORGANISATIE
De organisatie en uitvoering worden gecoördineerd door een werkbegeleider. Zes tot acht vrijwilligsters nemen de individuele begeleiding en coaching van elk twee deelneemsters op zich gedurende het traject.