Nieuws, 4 maart 2019

Door Nederland uitgezette vluchteling krijgt levenslang in Bahrein

Ali Mohammed al-Showaikh, een vluchteling die vorig jaar door Nederland is uitgezet naar Bahrein en bij aankomst meteen werd gearresteerd en gedetineerd, heeft afgelopen donderdag zonder eerlijk proces een levenslange gevangenisstraf gekregen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International reageren met afschuw op deze veroordeling en stellen dat Nederland zich met het terugsturen van al-Showaikh, schuldig heeft gemaakt aan een ernstige mensenrechtenschending.
placeholder

Hoewel algemeen bekend is hoe Bahrein omgaat met familieleden van politiek activisten besloot Nederland om al-Showaikh uit te leveren aan Bahrein. Amnesty en VluchtelingenWerk roepen de Nederlandse overheid op om alles op alles te zetten om te zorgen dat Bahrein al-Showaikh in vrijheid stelt.

Oneerlijk proces

Sinds oktober zat al-Showaikh zonder vertrouwelijke toegang tot een advocaat gevangen, tekende hij onder druk een bekentenis en zijn er sterke aanwijzingen dat hij is mishandeld. Afgelopen donderdag werd hij veroordeeld op basis van brede en vaag geformuleerde terrorismewetgeving. Ook kreeg hij een boete van 1.170 euro en werd zijn nationaliteit ingetrokken, waardoor hij nu ook stateloos is.

Verantwoordelijkheid Nederlandse overheid

Door Ali Mohammed Al-Showaikh terug te sturen naar zijn land van herkomst maakte Nederland zich schuldig aan het non-refoulement principe (het verbod op terugzending naar een land waar de vluchteling vervolging te vrezen heeft of waar zijn leven of veiligheid in gevaar is). De IND had moeten weten dat al-Showaikh in Bahrein gevaar zou lopen. VluchtelingenWerk Nederland en Amnesty International roepen de Nederlandse overheid op om:

  • Alles op alles te zetten om te zorgen dat Ali in vrijheid wordt gesteld;
  • Onafhankelijk onderzoek te doen naar de werkwijze van de IND;
  • Voorlopig te stoppen met uitzettingen naar Bahrein en geen negatieve beslissingen te nemen.

Angst voor vervolging

Al-Showaikh reisde in 2017 naar Nederland uit angst voor vervolging. De broer van Ali Mohammed ontvluchtte Bahrein al eerder vanwege zijn politieke activiteiten en kreeg asiel in Duitsland. Bahreinse autoriteiten staan er om bekend politieke opposanten en hun familieleden te beschuldigen van terrorisme om hen zo uit de weg te kunnen ruimen. Ondanks de openbare informatie en de verslechterde mensenrechtensituatie in Bahrein, heeft Nederland Ali Mohammed gedwongen naar Bahrein uitgezet. Vlak voor zijn uitzetting gaf Ali nog aan dat hij desnoods bereid was zelfstandig te vertrekken naar een ander land om uitzetting naar Bahrein te voorkomen.

Australische voetballer Hakeem

Recent was de zaak van de voetballer Hakeem Ali al-Araibi, een door Australië erkende vluchteling, in het nieuws. Tijdens zijn huwelijksreis in Thailand werd hij opgepakt omdat de Bahreinse autoriteiten via Interpol een verzoek tot zijn uitlevering hadden gedaan. In afwezigheid was al-Araibi veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf voor ‘aan terrorisme gerelateerde vergrijpen’, waaronder een aanval op een politiestation, terwijl hij aan het voetballen was. Onder druk van de Australische autoriteiten is hij vrijgelaten en kon hij veilig terugkeren naar Australië.