Nieuws, 18 oktober 2017

ECRE: ‘Europese solidariteit en mondiale verantwoordelijkheid meer dan ooit nodig’

Op de jaarlijkse conferentie van ECRE, pleit deze alliantie van 96 Europese vluchtelingenorganisaties in 40 landen, voor meer Europese solidariteit en mondiale verantwoordelijkheid. Dat er nog een lange weg te gaan is, blijkt uit de focus van EU op externalisatie van de bescherming van vluchtelingen, terwijl de verdeeldheid over de interne verantwoordelijkheid groot is.

Vanwege het EU voorzitterschap van Estland, is de conferentie dit jaar in Tallinn gehouden. Veilige routes, eerlijke verdeling van vluchtelingen, deals met derde landen en integratie van vluchtelingen stonden centraal tijdens de jaarlijkse conferentie.

ECRE roept Estland met klem op de volgende onderwerpen op te pakken tijdens het voorzitterschap:

  •     Duurzame solidariteit en verdeling van verantwoordelijkheid.
  •    Open stellen van veilige routes om bescherming te bieden voor hen die dat nodig hebben.
  •     Aanpakken van de grondoorzaken van gedwongen migratie op wereldniveau.
  •     Voldoen aan de Europese relocatieafspraken, ondanks dat de formele regeling op 26 september j.l. is beeindigd. (Slechts 28.500 van de oorspronkelijk 160.000 vluchtelingen zijn   gereloceerd.)
  •     Een gedegen gemeenschappelijk Europees asielsysteem (GEAS) om de onrechtvaardigheid    van het Dublin systeem te compenseren.
  •     Substantiele uitbreiding van het aantal hervestigingsplaatsen voor de meest kwetsbaren    naar Europa.
  •     Belang van integratie als onderdeel van bescherming te zien.

‘ Ja, Europa is verdeeld en de huidige politieke situatie is complex. Maar dat wil niet zeggen dat we ons hier bij neer moeten leggen. Europese eenheid is meer dan ooit nodig, en vanuit ons Europese netwerk van vluchtelingen-organisaties blijven wij hier nationaal en internationaal op hameren en ons inzetten voor een Europa waar vluchtelingenbescherming voorop staat’ , aldus Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland en bestuurslid van ECRE.

De jaarlijkse conferentie van ECRE, dit jaar van 16 tot en met 18 oktober in Tallinn, heeft meer dan 150 deelnemers van 96 organisaties in 40 landen samengebracht om actuele issues rond vluchtelingenbescherming in Europa te bespreken. Deze conferentie hostte ook de NGO-raadpleging van de UNHCR. Deelnemers zijn NGO's, Estlandse regering en UNHCR.