Nieuws, 16 oktober 2015

ECRE: Met winter in aantocht is echte aanpak vluchtelingencrisis nodig

"Europese leiders moeten de internationale normen voor mensenrechten in acht nemen bij het aanpakken van de grootste vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog", stelt ECRE, een alliantie van 90 Europese vluchtelingenorganisaties, waaronder Vluchtelingenwerk Nederland. "Nu de winter in aantocht is, is er geen tijd meer te verliezen." Tijdens de jaarlijkse conferentie, dit keer in Den Haag, herinneren de vluchtelingenorganisaties de EU-lidstaten eraan dat Europa nu solidariteit en verantwoordelijkheid moet tonen, niet alleen binnen Europa, maar vooral met de landen die de grootste aantallen vluchtelingen opvangen.
placeholder

In de afgelopen maanden hebben veel Europeanen hartverwarmend gereageerd op de situatie van mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging, die geen andere keuze zagen dan een levensbedreigende tocht te maken op zoek naar veiligheid. Nu de winter nadert, moeten Europese landen deze golf van compassie ter harte nemen en zorgen voor adequate opvang van mensen die bescherming zoeken en hen op een waardige manier en met respect behandelen. De huidige focus op grenscontroles en het zoveel mogelijk buiten houden van mensen die oorlog en vervolging ontvluchten en internationale bescherming nodig hebben, heeft het tegenovergestelde effect, stellen de vluchtelingenorganisaties.

Veilige en legale kanalen meer dan ooit nodig

Daarom roept ECRE Europa op om veilige en legale kanalen mogelijk te maken voor mensen die onze bescherming nodig hebben, door onder andere een stevig hervestigingsprogramma neer te zetten, 'humanitaire visa' uit te geven en voor vlotte familiehereniging. Jasper Kuipers, adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland en vice voorzitter van ECRE, zegt, "Europa moet niet focussen op hekken en prikkeldraad, maar samenwerken met de buurlanden om humane oplossingen te bieden voor mensen die bescherming nodig hebben. Om deze duurzame oplossingen te vinden is de actieve betrokkenheid nodig van het maatschappelijk middenveld, de particuliere sector, steden en overheden. Tijdens onze jaarlijkse conferentie werd ik geïnspireerd door de talrijke initiatieven van ECRE leden om de rechten van vluchtelingen te beschermen en te zorgen voor bescherming, inclusief hun integratie."