Nieuws, 4 oktober 2019

Een nieuwe klasgenoot

Als een gevlucht kind in Nederland komt, stroomt het zo snel mogelijk in op regulier onderwijs. Vaak is dat zowel voor de ouders en het kind als de school een nieuwe situatie. Daarom hebben we wat informatie voor ouders én voor scholen. Zodat het voor iedereen een prachtige schooltijd wordt.
placeholder

Voor scholen

Uw school krijgt er een nieuwe leerling bij, een leerling die zich in een bijzondere situatie bevindt in een nieuw land, met een andere taal en een ander onderwijssysteem. In bijgevoegde folder geven we u graag meer informatie over onderwijs volgen in het Nederlands, uitdagingen voor de leerling, contact met de ouders en extra ondersteuning op school. Ook staan er wat interessante links in waar u meer informatie kunt krijgen. Download daarvoor de Folder voor scholen.

Voor ouders

U hebt een school voor uw kind gevonden, gefeliciteerd. Qua taal en qua onderwijssysteem zal het voor uw kind behoorlijk wennen zijn. Daarom geven we u enkele adviezen mee, over Nederlands leren, extra ondersteuning bij toetsen, contact met de school en de eindtoets. Download  daarvoor de:

PS. in bovenstaande vertaalde folders staat 1 foutief getal. Kinderen doen er niet 3 tot 4 jaar over om dezelfde cognitieve woordenschat te verkrijgen als Nederlandse kinderen, maar 4 tot 7 jaar.