Nieuws, 21 december 2018

Een voortdurende humanitaire ramp op de Griekse eilanden

Vandaag vertrokken zo'n 60 Nederlanders richting Griekenland om aandacht te vragen voor de mensonterende omstandigheden waaronder vluchtelingen daar worden opgevangen. Ze roepen zo de Nederlandse overheid op verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen die daar vastzitten in een uitzichtloze situatie. Er ontstaan allerlei initiatieven als deze en steeds meer mensen spreken zich uit over de verschrikkelijke situatie in de kampen op de Griekse eilanden. Die betrokkenheid vinden wij hartverwarmend.
placeholder

Eerder deze week riepen politieke jongerenorganisaties van de PvdA, D66, CU en GroenLinks al het kabinet op ook een deel van de vluchtelingen op te nemen omdat 'wij niet kunnen wachten op een structurele oplossing. Deze mensen hebben genoeg geleden'. En zo is het.

16.000 vluchtelingen vast in Griekenland

In 2016 sloten een aantal Europese landen een omstreden deal met Turkije: vluchtelingen die via Turkije naar Griekenland reisden zouden sindsdien worden vastgehouden op de Griekse eilanden en worden teruggestuurd naar Turkije. Bijna drie jaar later functioneert de deal nauwelijks en zitten 16.000 vluchtelingen vast op een aantal Griekse eilanden. Er is een overschot aan ellende en een gebrek aan alles. De omstandigheden in de geïmproviseerde vluchtelingenkampen zijn mensonterend en levensgevaarlijk. En er verandert nagenoeg niets. De verantwoordelijke overheden en organisaties wijzen naar elkaar en doen niets om een doorbraak te forceren.

Wat wij doen

VluchtelingenWerk Nederland is niet betrokken bij de actie van We Gaan Ze Halen, maar ook wij pleiten er al jaren op allerlei manieren voor een einde te maken aan de humanitaire ramp die zich al jaren – op twee dagen rijden van hier – voltrekt. VluchtelingenWerk vroeg de afgelopen jaren aandacht voor de mensen op de Griekse eilanden, en denkt mee over oplossingen. We deden onderzoek naar het functioneren van de zogenoemde ‘hotspots’ en ondersteunen lokale organisaties voor de juridische ondersteuning tijdens de procedure.

Oproep aan kabinet: neem 1000 vluchtelingen over

Desondanks is er weinig veranderd aan de situatie. De kampen zijn nog steeds overvol, en niet voorbereid op de derde winter. Nog steeds voelen Europese landen te weinig verantwoordelijkheid, of zijn niet bereid hun verantwoordelijkheid te nemen. Onlangs liet Portugal zien bereid te zijn een concrete stap te zetten richting een oplossing door 1000 vluchtelingen uit Griekenland over te willen nemen en in Portugal de asielprocedure te laten doorlopen. VluchtelingenWerk roept het kabinet op niet weg te kijken en een eerste stap te zetten om de impasse te doorbreken door dit voorbeeld te volgen.