Nieuws, 14 juli 2014

Eerste hervestigde Syriërs in Nederland

Vandaag zijn de eerste Syrische vluchtelingen hervestigd naar Nederland. Volgens de Verenigde Naties moeten de 100.000 meest kwetsbare van de 3.000.000 Syrische vluchtelingen in de opvangkampen hervestigd worden. De Nederlandse regering heeft 250 van de 3.000.000 Syrische vluchtelingen uitgenodigd om hier een nieuw bestaan op te bouwen. VluchtelingenWerk is blij met iedere vluchteling die hier bescherming vindt, maar moet constateren dat dit veel te weinig is.

Ridicuul weinig

Opvang in de regio is een belangrijke eerste stap. Maar inmiddels barsten de opvangkampen in landen als Libanon en Jordanië uit hun voegen. Het aantal vluchtelingen in Libanon is bijvoorbeeld gelijk aan een kwart van de totale bevolking. De VN kijkt nu naar Europa om haar verantwoordelijkheid te nemen: volgens hen zijn 100.000 opvangplaatsen buiten de regio nodig. Duitsland heeft toegezegd 25.000 Syrische vluchtelingen te hervestigen. Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland noemde de 250 hervestigingen van Nederland “ridicuul weinig”.

VluchtelingenWerk roept de Staatssecretaris op om meer Syrische vluchtelingen naar Nederland te hervestigen.