Nieuws, 21 maart 2016

EU-Turkije-deal: bootvluchtelingen worden teruggestuurd naar Turkije

Afgelopen vrijdag hebben de EU en Turkije een overeenkomst gesloten over de aanpak van de grote aantallen vluchtelingen die naar Europa toekomen. Vanaf vandaag worden vluchtelingen die via Turkije op Griekenland aankomen, weer teruggestuurd. In ruil voor elke vluchteling die deze gevaarlijke oversteek maakt, wordt vanuit Turkije een Syrische vluchteling hervestigd binnen Europa.

Europa vraagt immorele tegenprestatie voor haar solidariteit

In deze deal vraagt Europa een tegenprestatie voor haar solidariteit. De goede elementen uit deze deal –  Investeren in opvang in de regio en hervestiging, worden overschaduwd of bijna teniet gedaan door het feit dat ze worden gekoppeld  aan hoeveel mensen de oversteek maken. De één op één uitruil van vluchtelingen tussen de EU en Turkije moet worden losgelaten, die is immoreel.

Turkije: geen veilig derde land

Daarnaast is de papieren werkelijkheid van deze deal anders dan de praktijk. Turkije is absoluut geen veilig derde land. Turkije detineert nu al tegengehouden en teruggestuurde vluchtelingen en ontneemt hen de vluchtelingenstatus. Bovendien stuurt Turkije vluchtelingen nu al terug naar onveilige landen als Afghanistan, Irak en Syrië. Los daarvan moet je mensen volgens Europees recht wel eerst individueel toetsen voordat je ze in dit geval vanuit Griekenland zomaar kunt terugsturen. De Griekse asielprocedure is nu absoluut niet op orde en het ontbreekt Griekenland aan capaciteit om daar op korte termijn een zorgvuldige asielprocedure te laten plaatsvinden.