Nieuws, 2 maart 2016

Euro-wijzer helpt schulden bij vluchtelingen voorkomen

Met het project Euro-Wijzer zet VluchtelingenWerk Nederland zich het komende jaar in om duizend vluchtelingen te leren budgetteren en zichzelf financieel te kunnen redden. Voor vluchtelingen is het niet eenvoudig om hun weg te vinden in de complexe Nederlandse samenleving. Ook niet als het om geldzaken gaat. Door nieuwkomers vroegtijdig de weg te wijzen, voorkomt VluchtelingenWerk dat zij financieel problemen krijgen. De uitvoering van Euro-Wijzer is mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie van het Oranje Fonds.

Vluchtelingen beginnen hun leven in Nederland vaak met een kwetsbare inkomenspositie. Zij hebben een minimum inkomen en meestal geen spaargeld. Daarnaast bouwen zij schulden op doordat zij bij de gemeente een lening afsluiten om hun huis te kunnen inrichten en hebben zij geld nodig voor het betalen van leges voor vergunningen. VluchtelingenWerk is ervan overtuigd dat goede begeleiding voorkomt dat vluchtelingen in de schuldhulpverlening terecht komen. “Vluchtelingen zijn veelal niet bekend met ons financieringssyteem”, zegt Dorine Manson, algemeen directeur VluchtelingenWerk. “Zij zijn niet gewend aan onzichtbaar geld dat op een bankrekening binnenkomt en weer verdwijnt. Door hen hierin 1-op-1 te begeleiden, maken we hen financieel zelfredzaam.”

 

Voor Euro-Wijzer leidt VluchtelingenWerk vierhonderd vrijwilligers op tot budgetcoach. Deze coaches geven individuele begeleiding. Daarnaast initieert de belangenbehartiger groepstrainingen 'Omgaan met geld' en kunnen deelnemers gebruik maken van een financieel spreekuur. Ook hier zijn het vrijwilligers die de vluchtelingen helpen hun financiële zaken op orde te krijgen en te houden.

 

De begeleiding vanuit Euro-Wijzer begint zo snel mogelijk na huisvesting in een gemeente. Manson: “De meeste maatschappelijke organisaties die zich richten op schuldhulpverlening krijgen mensen pas in beeld als het al te laat is. Wij kennen de vluchtelingen al en kunnen dus op tijd bijsturen. Onder hen zijn veel gezinnen. Bijkomend voordeel is dat als de ouders financieel zelfredzaam zijn zij daarmee het goede voorbeeld geven voor hun kinderen.”

 

Het Oranje Fonds ondersteunt initiatieven die er voor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en meer kunnen doen in de maatschappij. Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds, licht toe: "VluchtelingenWerk helpt een zeer kwetsbare groep mensen. Het krachtige is dat ze dat doen met de inzet van veel vrijwilligers, wat naast de begeleiding op gebied van financiën zorgt voor ontmoeting en betrokkenheid. We ondersteunen dit initiatief dan ook van harte."