Nieuws, 14 oktober 2016

"Europa gooit verantwoordelijkheid voor vluchtelingen over de schutting”

Op de jaarlijkse conferentie van ECRE, uit deze alliantie van 90 Europese vluchtelingenorganisaties grote bezorgdheid over de toenemende Europese trend vluchtelingen buiten de deur te houden. “In feite koopt Europa de verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen steeds vaker af door  'deals' met landen buiten Europa. Deze deals betreffen financiële compensatie voor het tegenhouden van vluchtelingen”, zegt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland en vice-voorzitter van ECRE.

Deals zoals die met Turkije en meer recent Afghanistan, mogen niet de standaardaanpak van Europese vluchtelingenbescherming vormen. Met het sluiten van dergelijke deals met landen waar mensenrechten met voeten getreden worden, gaat  Europa voorbij aan redenen waarom mensen vluchten. Door vluchtelingen buiten Europa te houden, wordt hun situatie daarnaast minder zichtbaar voor het Europese publiek. Hierdoor lijkt de vluchtelingencrisis ogenschijnlijk opgelost, maar niets is minder waar.

Niet weg moffelen

ECRE vindt het cruciaal deze gevaarlijke trend tegen te gaan door mensenrechten te blijven zien als een belangrijke doelstelling binnen de Europese politiek. “In plaats van de  vluchtelingenproblematiek weg te moffelen, zou Europa, als belangrijke speler in de humanitaire sector, juist de bescherming van vluchtelingen moeten waarborgen. Dit mag nooit een alternatief zijn voor het recht op bescherming in Europa zelf”, aldus Kuipers bij de conferentie in Berlijn.

Eerlijk aandeel

ECRE heeft ernstige twijfels of het maken van soortgelijke deals als de EU -Turkije deal effectief zal zijn. Daarnaast zet Europa de geloofwaardigheid op het spel als niet trouw wordt gebleven aan de Europese waarden. Daarom doet ECRE een beroep op Europa om gezamenlijk een eerlijk aandeel te nemen in de wereldwijde verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen.