Nieuws, 19 september 2018

Europa schuwt verantwoordelijkheid voor vluchtelingen

Donderdag 20 september komt premier Rutte met Europese regeringsleiders bijeen op een informele top in Salzburg om een oplossing te vinden voor onder andere het migratievraagstuk. En die oplossing is hard nodig, want de hervorming van het Europese asielbeleid zit al maanden in het slop. De ambities liggen volgens VluchtelingenWerk helaas niet hoog. Europese leiders kijken weg van de urgente problemen in de eigen achtertuin.

Recht op asiel staat onder druk

In aanloop naar de top heeft de commissie vier nieuwe asielvoorstellen. ‘Helaas is Europa vooral geobsedeerd met grensbewaking, detentie en het tegenhouden van migratie’, stelt Jasper Kuipers, adjunct-directeur van VluchtelingenWerk Nederland. ‘De plannen lijken er vooral op gericht om vluchtelingen zoveel mogelijk buiten Europa te houden, en als ze hier wel zijn, om ze zo snel mogelijk weer weg te sturen. Het recht op asiel in Europa staat daarmee steeds meer onder druk.’

Kamp Moira

Een van de politieke hangijzers is de hervorming van de Dublinverordening, die bepaalt dat vluchtelingen asiel moeten aanvragen in het land van aankomst. Dit leidt tot een onevenredige verdeling binnen Europa ten nadele van landen zoals Griekenland en Italië. De situatie in het Griekse vluchtelingenkamp Moria, op het eiland Lesbos, is onhoudbaar geworden. Meer dan 10.000 mensen zitten vast in het kamp waar maar plaats is voor 3.000. ‘Het is een schande dat vluchtelingen binnen Europa op deze manier worden opgevangen en dat dit kabinet z’n ogen daarvoor sluit. Waarom staat dit niet op de agenda van de Europese top?’ vraagt Jasper Kuipers zich af.

Herverdeling vluchtelingen

VluchtelingenWerk roept premier Rutte daarom op om werk te maken van de hervorming van het Dublinsysteem en daarnaast te pleiten voor nieuwe relocatieafspraken om de Griekse regering te ontlasten. Ook roept de vluchtelingenorganisatie premier Rutte op om zo snel mogelijk een einde te maken aan de mensonterende omstandigheden in Moria en direct vluchtelingen uit dit overvolle kamp over te nemen. ‘Het is schandalig dat Europa de verantwoordelijkheid schuwt voor wat er zich binnen haar eigen grenzen afspeelt. We kunnen onze ogen niet sluiten voor mensen die bescherming het hardst nodig hebben, juist in Europa.’