Nieuws, 28 november 2014

Europese Rode Kruis en ECRE bezorgd om gezinsherenigingsprocedures in EU

Vandaag brengen het Europese Rode Kruis en de koepel van vluchtelingenorganisatie ECRE een rapport uit over de gezinsherenigingsprocedures in verschillende EU-landen. Het rapport 'Disrupted Flight' onthult de obstakels voor het weer bijeen brengen van vluchtelingfamilies. In veel EU-landen is het gezinsherenigsproces een bureaucratische nachtmerrie. En dat terwijl voor vluchtelingen het herenigen met hun familie de sleutel voor hun integratie en welzijn is.

Prijzig

Vluchtelingen moeten wanneer ze op de vlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging soms alles achterlaten, zelfs hun familie. Wanneer ze bescherming hebben gekregen in een Europees land, mogen ze hereniging aanvragen. In alle EU-landen zijn dit langdurige en prijzige processen, zo laat het rapport zien.

Constante angst

Het ontbreken van hun geliefden maakt deze mensen extra kwetsbaar, stellen de onderzoekers. Leon Prop, directeur van het Rode Kruis EU: "In moeilijke tijden is het belangrijkste dat je wilt zeker stellen dat je familie veilig is. Dat deze mensen dat lange tijd niet kunnen, is verschrikkelijk. Hoe kunnen we verwachten dat ze hier een leven opbouwen als ze in constante angst zitten?" De gezinsherenigingsprocedure van de Somalische Hawa neemt kafkaëske vormen aan. De procedure is bijna net zo pijnlijk als het geweld waar ze voor moest vluchten. Hawa: "Ik weet niet meer wat het ergste is om te doorstaan."

Strikte interpretatie

VluchtelingenWerk ziet in het rapport de Nederlandse situatie bevestigd. Al jaren trekt de organisatie aan de bel over obstakels in het gezinsherenigingsbeleid. In 2012 leidde dat tot een versoepeling van het beleid. Maar VluchtelingenWerk blijft de praktijk kritisch volgen. Zo wil VluchtelingenWerk dat in Nederland soepeler wordt omgegaan met de zogenoemde nareistermijn van drie maanden. Vluchtelingen moeten binnen drie maanden nadat ze hier een status hebben krijgen een gezinshereningsaanvraag doen. Zijn ze ook maar een dag te laat, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Soms weten vluchtelingen echter niet of hun familie nog in leven is.

Verweesd neefje

Ook vindt VluchtelingenWerk het zorgelijk dat het begrip 'familieband' erg strikt geïnterpreteerd wordt. In oorlogsgebieden nemen veel ouders ook verweesde neefjes en nichtjes op, waardoor een nieuw gezin ontstaat. En ook in Nederland geldt dat de processen erg langdurig zijn en veel geld kosten. Want voor vliegtickets voor gezinsleden draait de vluchteling zelf op.