Nieuws, 4 juni 2020

Forse kritiek ambassadeur op uitzetting naar Bahrein

Volgens de Nederlandse ambassadeur van Bahrein had de asielzoeker Ali al-Showaikh niet zomaar uitgezet mogen worden. Hij verwijt de IND een besluit te hebben genomen zonder voldoende zicht te hebben op de risico’s die Ali zou lopen. De IND had volgens de ambassadeur informatie in moeten winnen bij de Nederlandse ambassade. Ali werd na zijn uitzetting vanuit Nederland direct opgepakt en tot levenslang veroordeeld. Volgens de ambassadeur was het gevaar voor Ali extra groot. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de Inspectie van Justitie en Veiligheid.
placeholder

Luistertip: op Radio 1 spreekt Patrick Lodiers over de zaak met asieladvocaat Flip Schüller en antropoloog Anne de Jong

Fout op fout 

Dat de Nederlandse ambassadeur niet is betrokken bij het besluit om Ali uit zetten komt bovenop eerdere schokkende bevindingen van de Inspectie over de uitzetting. De IND liet na nader onderzoek te doen naar een cruciaal element uit zijn asielrelaas, over zijn broer die vanwege zijn politieke activiteiten in Duitsland asiel had gekregen. Informatie over het gevaar dat familieleden van politiek activisten lopen werd genegeerd. Ook een nieuw bewijsstuk dat zwart op wit de aanklacht van de Bahreinse autoriteiten aan het adres van Ali aantoonde werd door de IND terzijde geschoven.

Aan Bahreinse autoriteiten overgeleverd

Ook nadat de asielaanvraag van Ali werd afgewezen had zijn arrestatie nog voorkomen kunnen worden. Uit hetzelfde inspectierapport bleek dat Ali in wel zeven gesprekken had aangegeven vrijwillig te willen vertrekken naar een ander land, maar desondanks door Nederland aan de Bahreinse autoriteiten werd overgeleverd. Ali werd vrijwel direct na aankomst opgepakt en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

Geen erkenning

Hoewel de rampzalige afloop van de uitzetting niet te ontkennen valt, blijft erkenning van de gemaakte fouten door staatssecretaris Broekers-Knol uit. VluchtelingenWerk Nederland roept de staatssecretaris op eindelijk te erkennen dat Ali nooit uitgezet had mogen worden, om te kunnen leren van de cruciale fouten die hier zijn gemaakt. Intussen moet de Nederlandse overheid alles op alles zetten om Bahrein er toe te bewegen Ali vrij te laten. Ook is er een breder onderzoek nodig naar de kwaliteit van de beslissingen van de IND om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie