Nieuws, 28 oktober 2020

Frontex betrokken bij 'pushbacks' langs de Griekse kust

De grensbewakingsorganisatie van de Europese Unie, Frontex, is betrokken geweest bij het tegenhouden van asielzoekers op zee. Dat blijkt uit een journalistiek onderzoek van o.a. Lighthouse Reports, Bellingcat, ARD en Der Spiegel. De journalisten hebben diverse beelden bekeken waarop te zien is dat de organisatie opzettelijk hoge golven op zee maakt en daarmee een bootje met 47 asielzoekers terugduwt richting Turkije. VluchtelingenWerk Nederland vindt het schokkend dat Frontex zich hiermee schuldig maakt aan een grove schending van het Vluchtelingenverdrag en vindt dat de organisatie daarvoor verantwoording moet afleggen.
placeholder

Opzettelijk tegenhouden

Volgens internationale afspraken hebben mensen recht om asiel in Griekenland aan te vragen zodra zij Griekse wateren bereiken. Frontex heeft als taak de buitengrenzen van de EU te bewaken, maar mag absoluut geen boten tegenhouden of terugsturen. Het nieuwe onderzoek concludeert dat Frontex in minstens zes gevallen mee heeft gewerkt aan het opzettelijk tegenhouden van asielzoekers, om te voorkomen dat zij asiel in Griekenland konden aanvragen.

Verantwoording afleggen

Frontex zou juist moeten voorkomen dat er gevaarlijke situaties ontstaan en asielzoekers bescherming moeten bieden. VluchtelingenWerk Nederland vindt het zeer schokkend dat dit heeft plaatsgevonden. Het recht op asiel in Europa is verankerd in internationaal vluchtelingenrecht en wij vinden dat dit verdedigd moet worden door Europa. Alle lidstaten van de Europese Raad, en dus ook Nederland, moeten zich fel uitspreken tegen deze misstanden. Wij vinden dat Frontex verantwoording moet afleggen in het Europees Parlement.

Inmiddels heeft Frontex aangekondigd een intern onderzoek te starten naar de beschuldigingen. De Europese grens- en kustwacht zegt tot nu toe geen materiaal te hebben gevonden dat bewijst dat zij hieraan hebben bijgedragen.

Beelden van de pushback van de grensbewaking

Bied Afghanen bescherming

VluchtelingenWerk Nederland roept het Nederlandse kabinet op om Afghaanse vluchtelingen de bescherming te bieden die zij nu heel hard nodig hebben. Help ook mee en laat je stem horen!
Teken nu de petitie

Meer informatie