Nieuws, 10 september 2014

Gezinnen onnodig gescheiden door streng beleid

In Nederland wordt te streng met de regels voor gezinshereniging omgegaan. Zo concludeert vandaag het College voor de Rechten van de Mens na onderzoek. Ook vluchtelinggezinnen zijn slachtoffer van dit strenge beleid. VluchtelingenWerk Nederland pleit al langere tijd voor een versoepeling van de regels. 'Ouders en kinderen moeten bij elkaar kunnen zijn', zegt Dorine Manson, directeur van VluchtelingenWerk. 'Vluchtelingen moeten echter aan zulke strenge eisen voldoen, dat gezinshereniging vaak onmogelijk is.'

Een dag te laat

Als vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben gekregen, moeten zij binnen drie maanden een aanvraag doen voor gezinshereniging. Vaak lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld familieleden vermist zijn. Als een vluchteling een dag te laat de aanvraag indient, wordt zijn gezinsherenigingsaanvraag afgewezen, zonder dat er verder naar gekeken wordt.

Alleen achterblijven

Sinds vorig jaar is het beleid voor de toelating van meerderjarige afhankelijke kinderen van vluchtelingen zo aangescherpt dat toelating in feite niet meer mogelijk is. Zo moeten veel Syrische jongens en meisjes van net achttien jaar, die samen hun ouders naar bijvoorbeeld Libanon of Jordanië gevlucht zijn, alleen achterblijven. Dit is in strijd met de voorwaarden die de Europese gezinsherenigingsrichtlijn stelt. De Nederlandse wet stelt dat kinderen boven de achttien jaar die afhankelijk zijn van hun ouders wel naar Nederland mogen komen. Dorine Manson: 'Dan moet het in de praktijk ook mogelijk zijn dat kinderen die in gevaarlijke omstandigheden moeten achterblijven zich mogen herenigen.'

Nareistermijn afschaffen

VluchtelingenWerk is blij dat de kosten voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor kinderen onlangs werden verlaagd, maar bepleit dat de overheid ook op andere punten de drempels verlaagt. 'We roepen de staatssecretaris op de nareistermijn af te schaffen en het beleid voor de toelating van meerderjarige afhankelijke kinderen te versoepelen.'