Nieuws, 1 februari 2021

Gezinshereniging onmogelijk vanwege deadline IND

Vandaag schrijft de Volkskrant over Eritreeërs die door de IND afgewezen worden voor gezinshereniging. De reden; er is geen telefonisch contact met familieleden in Ethiopië mogelijk om (binnen vier weken) een afspraak voor DNA-onderzoek te plannen. VluchtelingenWerk Nederland vindt het hardvochtig dat de IND deze werkwijze hanteert en vindt dat er een realistische deadline moet komen. In Ethiopië is een burgeroorlog gaande waardoor veel vluchtelingen niet of moeilijk bereikbaar zijn. Wij vinden dat staatssecretaris Broekers-Knol snel een andere werkwijze moet vinden die vluchtelingen in staat stelt op een veilige manier met elkaar te herenigen.
placeholder

DNA-onderzoek

Eritreeërs moeten vaak voor gezinshereniging een DNA-onderzoek ondergaan om de gezinsband met hun familieleden aan te tonen. Dit komt omdat de IND de kerkelijke documenten waar veel vluchtelingen uit Eritrea over beschikken onvoldoende bewijs vindt. Eritreeërs moeten dan naar de hoofdstad van Ethiopië reizen om DNA af te geven op de Nederlandse ambassade (in Eritrea is geen Nederlandse ambassade aanwezig).

Geen telefonisch contact mogelijk

Vanwege Corona heeft DNA-onderzoek het afgelopen jaar bij de IND grotendeels stilgelegen. Eind vorig jaar kregen bijna duizend cliënten van de IND te horen dat hun aanvraag eindelijk in behandeling werd genomen en hun familie binnen vier weken telefonisch bereikbaar moest zijn om een afspraak met de ambassade in te plannen. Echter blijkt dit in de praktijk niet haalbaar omdat er in Ethiopië een burgeroorlog gaande is waardoor in veel gebieden vrijwel geen bereik is. Dit betekent dat veel vluchtelingen alleen bereikbaar kunnen zijn door een berg op te lopen. Deze beperkte bereikbaarheid is niet te timen met de contactmomenten die de ambassade kiest. Met als gevolg dat vrijwel alle belpogingen mislukken.

Dwangsommen voorkomen is geen excuus

In een schriftelijke reactie aan de Volkskrant laat de IND weten dat zij binnen de wettelijke termijnen willen beslissen en dwangsommen willen voorkomen. De IND kan echter ook de beslistermijn opschorten en de gezinsleden een langere termijn geven om de ambassade te bereiken. Daarmee wordt de beslistermijn van de IND niet overschreden. Afgewezen cliënten moeten een nieuwe aanvraag indienen. Dat leidt weer tot vertragingen en zelfs het risico dat een nieuwe aanvraag alsnog wordt afgewezen. Dit is met name schrijnend voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen die inmiddels 18 zijn geworden. Zij moeten een veel zwaardere gezinsherenigingsprocedure gaan doorlopen die ook hoge kosten met zich meebrengt.

Stel een realistische deadline

VluchtelingenWerk Nederland vindt deze werkwijze van de IND hardvochtig en eist dat deze snel door staatssecretaris Broekers-Knol wordt aangepast. Bijvoorbeeld door vluchtelingen zelf naar de ambassade te laten bellen op het moment dat zij bereik hebben. Ook de deadline van vier weken moet versoepeld worden omdat deze niet haalbaar is en mensen dwingt gevaarlijke stappen te ondernemen om bereikbaar te kunnen zijn.

Waarom vluchten mensen uit Eritrea?

De meeste Eritreeërs vluchten voor het totalitaire regime in het land. In Eritrea geldt een levenslange dienstplicht waaraan mannen en vrouwen vanaf een bepaalde leeftijd moeten voldoen. Veel Eritreeërs slaan op jonge leeftijd op de vlucht om deze vorm van slavernij te ontvluchten. De grens oversteken naar Ethiopië is levensgevaarlijk omdat soldaten deze controleren en dagelijks mensen arresteren of zelfs doodschieten. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk als gezin te vluchten.