Nieuws, 17 december 2019

Global Refugee Forum december 2019

Global Refugee Forum december 2019: Een uitgelezen kans om leiderschap te tonen rond de bescherming van vluchtelingen. Op 17 en 18 december vindt het eerste Global Refugee Forum plaats: een gezamenlijk forum óver en vóór vluchtelingen, georganiseerd door o.a. UNHCR. Het forum heeft als doel opvolging te geven aan de praktische uitvoering van de Global Compact on Refugees, dat in december 2018 door 193 lidstaten van de VN, waaronder Nederland, is aangenomen in New York.
placeholder

Forse toename hervestigingsplekken

Centraal staan het versterken van de positie van vluchtelingen in de regio en betere verdeling van verantwoordelijkheden voor de bescherming van vluchtelingen. Een belangrijke manier om hier aan te werken is via hervestiging en andere veilige routes. De ambitie van de UNHCR is dat in tien jaar tijd het aantal hervestigingsplekken wereldwijd fors gaat toenemen. In 2028 moet het aantal hervestigingsplaatsen jaarlijks 1 miljoen bedragen en daarnaast moet het voor 2 miljoen vluchtelingen mogelijk zijn bescherming te vinden via andere veilige routes. Denk daarbij aan een ruimhartiger gezinsherenigingsbeleid, humanitaire programma’s, sponsorship of visa’s voor werk en studie.

Neem vluchtelingenbescherming serieus

De Global Refugee Forum is een cruciaal moment voor de EU om te laten zien dat ze het delen van verantwoordelijkheid voor de bescherming van vluchtelingen serieus nemen. De Europese Commissie heeft onlangs aangekondigd dat zij toezeggingen heeft ontvangen voor 30.000 hervestigingsplaatsen van 15 lidstaten voor 2020, waarvan 1000 plekken door Nederland. Dit is bovenop het Nederlandse quotum van jaarlijks 500. Deze Europese toezeggingen zijn een mooie stap. Hervestiging is van levensbelang voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen, want hoewel hervestiging van vluchtelingen gezien wordt als een beschermingsinstrument en een duurzame oplossing, blijft het aantal plaatsen veel te laag. In 2018 werden slechts zo’n 56.000 vluchtelingen hervestigd, dat is slechts 4% van de naar schatting 1,4 miljoen plaatsen die zo hard nodig zijn. VluchtelingenWerk roept de lidstaten op ook voor de komende jaren toezeggingen te doen veel hogere aantallen vluchtelingen te hervestigen en meer veilige routes mogelijk te maken.

Niks doen geen optie

Niks doen is geen optie: landen die de meerderheid van de vluchtelingen ter wereld ontvangen, rekenen op meer steun van de EU omdat ze zelf al jarenlang worstelen de grote aantallen vluchtelingen te helpen met beperkte middelen. Nederland heeft inmiddels een jarenlange traditie op het gebied van hervestiging. Het is nu de hoogste tijd de aantallen op te schroeven en zo onze bijdrage te leveren.

  • Hoe verliep het?

Global Refugee Forum levert banen en onderwijs voor vluchtelingen op

Het allereerste Global Refugee Forum heeft meer dan 770 beloften opgeleverd om kansen voor vluchtelingen en de landen en gemeenschappen die hen opvangen te vergroten. De volgende zal over vier jaar worden gehouden. Lees hier het nieuwsbericht van UNHCR erover.