Nieuws, 5 april 2019

Harbers bezoekt kinderactiviteiten in azc Grave

Staatssecretaris Harbers wil de komende jaren op meer asielzoekerscentra activiteiten voor kinderen. Hij zei dat tijdens een bezoek aan azc Grave waar hij deze week op uitnodiging van de Werkgroep Kind in azc diverse activiteiten bijwoonde.
placeholder

Met eigen ogen

De werkgroep Kind in azc bestaat uit verschillende organisaties die zich inzetten voor de verbetering van leefomstandigheden van kinderen in asielopvang. Uit een onderzoek van de werkgroep van vorig jaar is onder andere gebleken dat op veel azc’s in Nederland te weinig activiteiten voor kinderen worden aangeboden. Dé reden om de staatssecretaris uit te nodigen voor een bezoek om met eigen ogen de noodzaak hiervan in te zien.

Time4You

Harbers bezocht in het azc drie verschillende kinderactiviteiten: TeamUp (UNICEF, War Child en Save the Children), een kinderworkshop van Stichting de Vrolijkheid en Time4You van VluchtelingenWerk Nederland. Vanuit dit project worden wekelijks informatiebijeenkomsten voor en met kinderen in azc’s georganiseerd én juridische begeleiding aan meereizende kinderen gegeven.  De staatssecretaris was hier heel positief over en stelde dat dit project goed aansluit bij het huidige beleid om zo vroeg mogelijk in de asielprocedure alles op tafel te krijgen. Ook deed de staatssecretaris mee aan een rondetafelgesprek over het belang van kinderactiviteiten en psychosociale hulp. Harbers: ‘Ik ben blij dat ik vandaag gezien heb wat er in de praktijk gebeurt.'

Activiteiten en psychosociale hulp

Alle leden van de Werkgroep Kind in azc spraken zich uit over het belang van jeugdactiviteiten, specifieke informatievoorziening en psychosociale hulp. Zo zijn sport, spel en creativiteit cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren zich uiten, spelen met leeftijdsgenoten en kunnen simpelweg hun zorgen even vergeten. Maar ook kindvriendelijke voorlichting over de asielprocedure en het leven op een azc is van belang en zorgt ervoor dat kinderen meer grip krijgen op hun onzekere situatie.

Activiteiten in heel Nederland

Staatsecretaris Harbers kreeg een kaart gepresenteerd van de kinderactiviteiten in Nederlandse azc’s. Zijn reactie: ‘We proberen deze kaart steeds kleuriger te maken. Het staat op mijn wensenlijst. Ik hoop in de komende jaren daar stap voor stap verbeteringen in aan te brengen.’ Helen Schuurmans, voorzitter van de Werkgroep Kind in azc: ‘De staatssecretaris heeft nu gezien hoe belangrijk deze activiteiten zijn en wat de positieve impact ervan is op kinderen. Wij houden hem aan zijn uitspraak.’

  • De Werkgroep Kind in azc is een samenwerking tussen Defence For Children, Kerk in Actie, Stichting de Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Save the Children, VluchtelingenWerk Nederland en War Child.
  • Vorig jaar bracht de Werkgroep Kind in azc een kritisch rapport uit over de leefomstandigheden van asielkinderen.

Foto's: Petra Katanic