Nieuws, 29 maart 2016

Hoeveel vluchtelingen gaat Nederland hervestigen?

Inmiddels zijn 4,6 miljoen Syriërs gevlucht. Het overgrote deel van hen verblijft in buurlanden Turkije, Libanon en Jordanië. Door de toenemende aantallen, de lange duur van de oorlog en een gebrek aan financiële steun verslechteren de leefomstandigheden van de vluchtelingen in de regio steeds meer.

Op woensdag 30 maart is er een internationale ministeriële conferentie in Genève over het bieden van bescherming aan het toenemende aantal Syrische vluchtelingen.

 

UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, vraagt de internationale gemeenschap om de komende drie jaar ten minste 10 procent van de Syrische vluchtelingen bescherming te bieden door middel van hervestiging of andere vormen van toelating voor vluchtelingen. Bijvoorbeeld door humanitaire programma's, sponsoring en studie- en werkprogramma's waarmee we vluchtelingen bescherming kunnen bieden.

 

Bij de conferentie in Genève worden de genodigde staten, waaronder Nederland, gevraagd om te laten weten hoeveel Syrische vluchtelingen zij zullen hervestigen, of via andere humanitaire kanalen bescherming zullen bieden. Nederland heeft, in tegenstelling tot veel andere landen, het hervestigingsquotum (van 500 vluchtelingen per jaar) niet verhoogd tijdens de huidige vluchtelingencrisis. Ook zijn er geen specifieke programma's ontwikkeld waarmee Syrische vluchtelingen veilig Nederland zouden kunnen bereiken.

 

  • VluchtelingenWerk Nederland roept de Nederlandse regering op om bij de conferentie een substantiële verhoging van het quotum toe te zeggen.

 

De VN vragen Nederland meer vluchtelingen te hervestigen. Wat gaat Nederland doen?