Nieuws, 3 december 2014

Hof stelt grenzen aan onderzoek seksuele gerichtheid asielzoekers

Het Europees Hof van Justitie heeft in een uitspraak grenzen gesteld aan hoe seksuele gerichtheid van een vluchteling tijdens de asielprocedure beoordeeld mag worden. VluchtelingenWerk is blij met deze duidelijke grenzen.

Hoe ver mag een land gaan?

Het Hof boog zich over een zaak van drie vluchtelingen die in Nederland asiel aanvroegen. Zij vrezen dat zij in eigen land worden vervolgd vanwege hun homoseksualiteit. Nederland wees hun asielaanvraag af, omdat er getwijfeld werd aan de geloofwaardigheid van de mannen. Zij gingen naar de Raad van State en die vroeg het Hof om advies over hoe ver een land mag gaan bij het onderzoek naar seksuele gerichtheid.

Geen video-opnames

Zo mag iemands geloofwaardigheid alleen getoetst worden op algemene basis en mogen de vragen niet te intiem worden. Video-opnames van seksuele handelingen ter bewijs van de gerichtheid mogen voortaan niet meer gebruikt worden. Het vragen naar bewijzen van homoseksualiteit of het laten verrichten van homoseksuele handelingen is in strijd met de menselijke waardigheid, aldus het Hof.

Geloofwaardigheid

Voor VluchtelingenWerk is het, naast het stellen van duidelijke grenzen, belangrijk dat het Hof aangeeft dat je niet aan de geloofwaardigheid van een vluchteling mag twijfelen als door angst of schaamte niet meteen boven tafel komt dat iemand homoseksueel is. In de praktijk komt het namelijk met enige regelmaat voor dat asielaanvragen hierdoor worden afgewezen.