Nieuws, 14 februari 2014

Homoseksuele vluchtelingen hoeven niet terug in de kast

Homoseksuele vluchtelingen hoeven niet meer in de kast in hun land van herkomst om vervolging te voorkomen. Dit blijkt uit een brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer waarin hij aangeeft het beleid voor homoseksuele vluchtelingen te wijzigen.

Er wordt niet meer van homoseksuele vluchtelingen verwacht dat ze zich bij terugkeer naar hun land terughoudend over hun seksuele gerichtheid opstellen. Dat betekent dat, als er geen twijfel is over iemands seksuele gerichtheid en er bij terugkeer risico op vervolging is vanwege hun gerichtheid, ze hier bescherming krijgen.

Eind vorig jaar had Teeven al de intentie uitgesproken het beleid aan te willen passen, maar hij wachtte nog op  uitspraken van de hoogste vreemdelingenrechter. Na bestudering van deze uitspraken geeft de staatssecretaris hier gevolg aan. VluchtelingenWerk is blij dat er een stap verder is gezet en de staatssecretaris zijn eerder aangekondigde beleidswijziging ook echt doorzet. Want je kan van mensen niet vragen om in de kast te blijven. Vluchtelingenbescherming betekent ook jezelf kunnen zijn.

Lees onze eerdere reactie van december 'Opgetogen over nieuw beleid voor homoseksuele vluchtelingen'

Lees de brief van staatssecretaris Teeven