Nieuws, 13 april 2018

Honderden vluchtelingkinderen moeten opnieuw verhuizen

Als gevolg van sluitende opvanglocaties door heel Nederland, dreigen honderden vluchtelingkinderen en hun ouders opnieuw te moeten verhuizen. De onzekerheid die gepaard gaat met veelvuldig verhuizen is schadelijk voor deze al extra kwetsbare kinderen. Eerder zegde de staatssecretaris daarom toe hier een einde aan te maken. Zelfs in het regeerakkoord staat dat het aantal verhuizingen tot een minimum moet worden teruggebracht. Dat de staatssecretaris hiermee geen haast maakt, vindt VluchtelingenWerk teleurstellend.

Door de vele verhuizingen moeten kinderen telkens afscheid nemen van vertrouwde personen, zoals vriendjes, leraren en vrijwilligers. Uit onderzoek blijkt dat het vele verhuizen zelfs aantoonbare gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. Ook de Onderwijsraad vroeg vorig jaar aandacht voor het probleem, omdat het telkens wisselen van school leidt tot slechte kwaliteit van onderwijs voor vluchtelingkinderen. Daarnaast hebben bewoners in de huidige grootschalige opvangcentra weinig privacy en voelen kinderen zich niet altijd veilig.

Kinderen worden de dupe

Naar aanleiding van een rapport van VluchtelingenWerk met het samenwerkingsverband Werkgroep Kind in azc, zegde de staatssecretaris toe om een einde te maken aan de vele gedwongen verhuizingen. Nu diverse asielzoekerscentra gaan sluiten, is het extra belangrijk dat de kinderen hier niet de dupe van worden. Omdat de Werkgroep het probleem al verschillende malen aan de orde heeft gebracht, gaat het COA nu proberen om deze keer kinderen alleen in de zomervakantie te verhuizen. VluchtelingenWerk is blij met dit initiatief, maar verwacht óók een structurele oplossing. Belangrijk is dat er een beter opvangmodel komt, waardoor in de toekomst kinderen maar hooguit een keer hoeven te verhuizen.

Oplossing op lange termijn

In het regeerakkoord wordt gesproken over kleinschalige opvangcentra, evenredig verspreid door het land, waarbij kinderen geplaatst worden in of vlakbij de gemeente waar het gezin na statusverlening wordt gehuisvest. Ariane den Uyl, beleidsmedewerker van VluchtelingenWerk: ‘Het regeerakkoord biedt goede aanknopingspunten voor een beter opvangmodel. Het is belangrijk dat de staatssecretaris hier snel werk van maakt, zodat de leefomstandigheden voor kinderen in de opvang verbeteren en zij niet meer veelvuldig hoeven te verhuizen. Wij zullen de ontwikkelingen blijven volgen.’

Meer over de Werkgroep Kind in azc

De Werkgroep Kind in azc is een samenwerkingsverband tussen VluchtelingenWerk, Defence for Children, UNICEF Nederland, War Child en Kerk in Actie. De Werkgroep monitort en onderzoekt de situatie van kinderen in asielzoekerscentra. Knelpunten worden onder de aandacht gebracht van de media en politiek. Momenteel wordt er een grootschalig onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Werkgroep naar de leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra. Met de resultaten van het onderzoek wil de Werkgroep bijdragen aan een betere opvang voor vluchtelingkinderen.