Nieuws, 8 februari 2023

Hoogste rechter: gezinshereniging mag niet vertraagd worden

Het vertragen van gezinshereniging is in strijd met de wet, en dit beleid moet per direct worden geschrapt. Dat is het finale oordeel van de Raad van State over de omstreden 'nareismaatregel'. We zijn blij met deze uitspraak. Het vertragen van gezinshereniging is niet alleen onwettig, maar bovenal inhumaan. Daarom hielpen we de afgelopen maanden vluchtelingen om dit bij de rechter aan te kaarten.
placeholder

 

 

 

Eindelijk herenigd

We zijn blij dat met deze uitspraak definitief een streep is gezet door deze hardvochtige en onwettige maatregel. Het beleid om de gezinshereniging van vluchtelingen te vertragen werd vanaf 12 januari al opgeschort, maar honderden gezinsleden moesten nog wachten op het definitieve oordeel dat vandaag is uitgesproken. Zij kunnen nu alsnog snel met hun geliefden kunnen herenigen. Zij hebben elkaar vaak al jaren niet gezien.

Onwettig beleid mag geen gewoonte worden

Van begin af aan was kraakhelder dat dit beleid in strijd is met vele wetten en verdragen. Ambtenaren waarschuwden hier zelfs vooraf al voor. We zijn blij dat we dit boek nu eindelijk kunnen sluiten, maar hopen dat hier ook een les uit wordt getrokken. De invoering van deze onwettige maatregel schuurt met de rechtsstaat, en maakt de overheid onbetrouwbaar voor de kwetsbaarsten in onze samenleving. Het is niet voor het eerst dat vluchtelingen de dupe worden van beleid dat bij de rechter sneuvelt. Dit lijkt steeds meer een gewoonte te worden, waar we niet aan willen wennen.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt.

Ja, ik help mee!