Nieuws, 20 maart 2018

Hulporganisaties trainen hulpverleners op herkennen mensenhandel

VluchtelingenWerk, Rode Kruis, COA en CoMensha willen meer aandacht voor ‘onzichtbaar’ probleemHet Rode Kruis heeft samen met het COA, VluchtelingenWerk en het coördinatiecentrum tegen Mensenhandel CoMensha een online cursus ontwikkeld om hulpverleners extra te trainen in het herkennen van signalen van mensenhandel. De afgelopen jaren zijn er steeds minder slachtoffers van mensenhandel gesignaleerd en gemeld, terwijl het vermoeden bestaat dat het aantal daadwerkelijke slachtoffers is toegenomen. Dat blijk uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De hulporganisaties vinden het belangrijk dat hun hulpverleners en vrijwilligers signalen goed kunnen herkennen en hebben daarom in samenwerking een e-module ontwikkeld.

De online cursus is ontwikkeld voor de tienduizenden hulpverleners van de organisaties die dagelijks met migranten en asielzoekers werken. Een deel van de medewerkers is al getraind op het herkennen van mensenhandel, maar gezien de daling in het aantal meldingen tussen 2012 en 2016 willen de organisaties hier alerter op zijn. Juist in deze periode was er in Nederland een groter aantal asielzoekers en migranten. Deze groep is extra kwetsbaar voor mensenhandel.

Mensenhandel

De cursus gaat in op het herkennen van signalen van mensenhandel en wat je als hulpverlener moet doen om het slachtoffer te helpen. Wie de hulpverlener inschakelt bij melding van mensenhandel, is afhankelijk van de organisatie waarvoor de hulpverlener werkzaam is. Naast een theoretisch deel legt de e-module verschillende situaties voor aan cursisten waarin zij zelf de signalen moeten herkennen. Er is sprake van mensenhandel als mensen worden uitgebuit of onder mensonterende omstandigheden moeten werken in bijvoorbeeld de seksindustrie, horeca of tuinbouw. Anderen profiteren daarvan. ,,Het is belangrijk dat iedereen alert is op deze signalen. Als iemand bijvoorbeeld vertelt dat hij zijn paspoort af moet geven aan zijn werkgever, lange dagen moet werken, nauwelijks betaald krijgt of met valse beloften naar Nederland is gehaald, moet er een belletje gaan rinkelen”, zegt Nico Zuurmond, hoofd Nationale Hulp van het Rode Kruis. De online module moet er uiteindelijk voor zorgen dat meer slachtoffers de hulp en bescherming krijgen waar zij recht op hebben.

Gebundelde kracht

Het is de eerste keer dat de vier organisaties de handen ineenslaan om een vuist te maken tegen mensenhandel. Een deel van de medewerkers die deze online cursus heeft gevolgd, krijgt daarnaast nog een vervolgtraining. Naast het extra trainen van de eigen hulpverleners willen de organisaties asielzoekers en kwetsbare migranten ook voorlichting geven over de risico’s op mensenhandel, zodat zij zelf ook weerbaarder zijn. Ook wordt de online cursus vrij toegankelijk voor andere geïnteresseerden, via CoMensha.