Nieuws, 12 februari 2019

'Ik wil maatschappelijk van betekenis zijn'

Abdeluheb Choho (48) is de nieuwe directeur van VluchtelingenWerk Nederland. Na een carrière in het bedrijfsleven en als wethouder bij de gemeente Amsterdam, zet Choho zich nu in voor de belangen van vluchtelingen. Een kennismaking.
placeholder

Hoe voelt het, directeur zijn van VluchtelingenWerk Nederland?

'Het voelt ontzettend bijzonder. Ik ben erg blij dat ik de directeur mag zijn van een organisatie die middenin de maatschappij staat, en die zoveel betekent voor vluchtelingen en de Nederlandse samenleving.'

Was u al bekend met het werk van VluchtelingenWerk?

'De afgelopen vier jaar was ik wethouder van de gemeente Amsterdam. Ook in 2015 en 2016 dus, toen veel vluchtelingen naar Europa kwamen. In allerijl moesten wij – het college van burgemeester en wethouders – noodopvanglocaties beschikbaar stellen voor de arriverende asielzoekers. In die periode maakte ik voor het eerst kennis met VluchtelingenWerk en met de grote rol die zij op het gebied van asiel speelt.'

Hoe zag uw carrière er tot nu toe uit?

'Voordat ik politicus werd werkte ik jarenlang in het bedrijfsleven, in de marketing- en communicatie. Daar groeide ik door naar bestuursfuncties. Op een gegeven moment vond ik het niet langer voldoende om alleen maar bezig te zijn met het maken van winst. Ik wilde maatschappelijk van betekenis zijn, en zo werd ik uiteindelijk wethouder Duurzaamheid in de gemeente Amsterdam. Toen ik vorig jaar besloot uit de politiek te stappen, stelde ik mezelf de eis dat mijn volgende functie weer over een maatschappelijk, belangrijk onderwerp moest gaan. Maar dat ik nu directeur ben van VluchtelingenWerk, dat had ik een paar maanden geleden niet kunnen dromen.'

Waar ligt uw kracht?

'In het bedrijfsleven heb ik geleerd om zakelijk, organisatorisch en strategisch te denken. Ook leerde ik om niet alleen over plannen te praten, maar ze ook echt tot werkelijkheid te brengen. Tegelijkertijd ben ik altijd erg gericht op mensen. Hoe kun je mensen dichter bij elkaar brengen? In de keuzes die ik maak, probeer ik altijd het zakelijke en het menselijke bij elkaar te brengen.'

Wat voor expertise neemt u mee vanuit uw politieke ervaring?

'Een voordeel is dat ik weet hoe het 'politieke bedrijf' in elkaar steekt. Zo is de politiek 'aan de achterkant' vaak anders dan de politiek waarover je in de krant leest. Daarnaast weet ik hoe de overheid werkt. VluchtelingenWerk is natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van de politieke keuzes en de uitvoering daarvan door de overheid. Ook heb ik als politicus de les geleerd dat je nooit iedereen tevreden kunt stellen. Al heb je honderd argumenten waarom jouw idee het beste is, dan zullen er altijd mensen zijn die het niet met je eens gaan zijn.'

Waar maakt u zich zorgen over?

'Het debat over vluchtelingen wordt vaak hard gevoerd. Helaas merk ik dat die harde toon steeds normaler wordt en vaak niet op feiten is gebaseerd. Op social media las ik laatst een discussie waarin gesteld werd dat alle nieuwe woningen naar vluchtelingen gaan. Het zijn uitspraken die niet waar zijn, maar die wél bijdragen aan een negatief draagvlak voor vluchtelingen. Het is daarom heel belangrijk dat we permanent aan het draagvlak voor vluchtelingen werken en dit vergroten.'

Op uw derde emigreerde u met uw familie vanuit Marokko naar Nederland. Is dat een voordeel in uw nieuwe rol als directeur?

'Ik heb niet meegemaakt wat vluchtelingen hebben moeten doorstaan, in die zin is mijn achtergrond dus geen voordeel. Wel heb ik het integratie- en inburgeringsproces van dichtbij meegemaakt en heb ik ervaren hoe het is om ouders te hebben die de taal niet goed spreken, een andere cultuur en religie hebben en hoe het is om als buitenlander in een Nederlandse wijk op te groeien.

Ik heb op het gebied van inburgering en bijvoorbeeld discriminatie dus mijn persoonlijke ervaringen, maar die zijn voor de uitvoering van mijn rol minder belangrijk dan mensen dat zullen maken. Ik heb deze functie niet gekregen omdat ik in Marokko geboren ben, ik zit hier vanwege de ervaring en expertise die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd.'

Hoe zien uw eerste weken bij VluchtelingenWerk eruit?

'Mijn inwerkprogramma is ontzettend goed opgezet en neemt mij mee tijdens alle stappen die een asielzoeker vanaf zijn aankomst in Nederland zet, tot en met zijn integratie in de samenleving. Zo bezocht ik op mijn eerste dag het aanmeldcentrum op Schiphol, waar ik met vrijwilligers sprak die de pas gearriveerde asielzoekers begeleiden. Er werken maar liefst 13.000 vrijwilligers voor VluchtelingenWerk, ik vind dat bijzonder. Stuk voor stuk dragen zij allemaal hun steentje bij aan een betere samenleving. Ik kijk dus – kortom – erg uit naar de komende weken waarin ik uitgebreid kennismaak met onze organisatie, maar vooral nog meer vluchtelingen en vrijwilligers zal ontmoeten.'