Nieuws, 15 november 2016

Inburgeren met VluchtelingenWerk

Het begint met taal. Contact met je buren, een kletspraatje met een moeder op school, een studie volgen of een baan vinden: het kan pas echt wanneer je de taal spreekt én begrijpt. Daarom vindt VluchtelingenWerk het zo belangrijk dat vluchtelingen die in Nederland een nieuw bestaan gaan opbouwen, de mogelijkheid krijgen om dit daadwerkelijk te kunnen doen. Het leren van de taal, het voorbereiden op het inburgeringsexamen en het helpen bij het vinden van werk, zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Wie moet inburgeren

Het zogeheten inburgeren is verplicht voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Binnen drie jaar moet het inburgeringsexamen met succes zijn afgerond. Om het inburgeringsexamen te kunnen behalen, moet je Nederlandse taal redelijk beheersen en een en ander weten over de Nederlandse samenleving. Het inburgeringsexamen bevat de onderdelen lezen, luisteren, schrijven en spreken. Daarnaast is er het onderdeel Kennis Nederlandse Maatschappij. Vorig jaar werd het onderdeel Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt toegevoegd. Ook het participatieverklaringstraject wordt onderdeel van het examen.

Aanbieder inburgeringscursussen

Sinds 2013 biedt VluchtelingenWerk Nederland ook inburgeringscursussen aan. Wij signaleerden dat er voor vluchtelingen onvoldoende toegankelijk, passend en gedifferentieerd aanbod bestond. Door onze jarenlange ervaring met het werken met en voor vluchtelingen hadden we voldoende kennis en expertise om deze 'leemte' op te vullen. We hebben vervolgens een eigen inburgeringsaanbod ontwikkeld en droegen zo ook bij aan een landelijke dekking. Door middel van het keurmerk Blik op Werk, eigen aanvullende kwaliteitseisen en interne audits wordt de kwaliteit van dit aanbod geborgd.

Docenten, klassenassistenten en taalcoaches

Een aanzienlijk deel van onze cursisten is analfabeet of laag opgeleid en heeft een lang traject nodig om het inburgeringsexamen te halen. Daarom biedt VluchtelingenWerk extra begeleiding tijdens en buiten de lessen om. Zo zorgen vrijwillige klassenassistenten, naast de reguliere gekwalificeerde NT2-docenten, voor extra persoonlijke aandacht in de lessen. Ook helpen taalcoaches met het huiswerk en het oefenen van de taal in de praktijk. Hoger opgeleiden kunnen vaak beter naar een andere aanbieder, omdat zij de extra begeleiding die VluchtelingenWerk biedt niet nodig hebben en snellere trajecten kunnen volgen. Zij vinden bovendien vaak zelf hun weg wel.

Voorlichting

VluchtelingenWerk geeft in sommige gemeenten onafhankelijke voorlichting over het inburgeringsbeleid. Wij informeren vluchtelingen over het cursusaanbod en begeleiden hen zo nodig bij hun keuze. We verstrekken de vluchteling neutrale informatie: we bespreken de rechten en plichten en de opties die er zijn. Zo'n 85% van de inburgeraars gaat aan de slag bij een van de andere aanbieders van inburgeringscursussen.

Goed doel

VluchtelingenWerk is een non-profitorganisatie en heeft daarom geen winstoogmerk. Wij hebben geen commercieel belang, maar doen wat we doen voor vluchtelingen. De activiteiten van inburgering vallen binnen normale bedrijfsvoeringsrichtlijnen, die vereisen dat een reserve wordt opgebouwd om schommelingen op te vangen en continuïteit te kunnen garanderen. Een tekort kan op deze manier worden opgevangen. Indien er een overschot is, blijft dit gewoon binnen de inburgering en komt dit ten goede aan de vluchtelingen.

 

Lees hier meer over wat VluchtelingenWerk doet rond inburgering.