Nieuws, 15 februari 2019

Inkorten vergunning van 5 naar 3 jaar: ‘Duur, onnodig en funest voor integratie’

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met een wetsvoorstel om de verblijfsvergunning voor vluchtelingen te verkorten van vijf naar drie jaar. VluchtelingenWerk ziet alleen maar nadelen. Adjunct directeur Jasper Kuipers: ‘Het plan is funest voor de integratie, ontzettend duur en is bovendien onnodig: een verblijfsvergunning vroegtijdig intrekken ís al mogelijk.’
placeholder

Extra momenten van onzekerheid

De verblijfsvergunning van vluchtelingen wordt straks na drie jaar opnieuw beoordeeld, in plaats van de huidige vijf jaar. Het lijkt er nu op dat de vergunning dan nog twee keer met één jaar moet worden verlengd. Er komen dus extra momenten van onzekerheid bij. Dit komt bovenop de stress die veel vluchtelingen al hebben, door bijvoorbeeld zorgen over achtergebleven familieleden of inburgering.

Praktische problemen bij integratie

Naast de emotionele problemen, zal de verkorte verblijfsvergunning ook voor praktische problemen tijdens de integratie zorgen. Zo wordt het verkrijgen van een arbeids- of een huurcontract extra lastig voor vluchtelingen.

Duur wetsvoorstel

De uitvoering van het wetsvoorstel gaat de samenleving veel geld kosten. Niet alleen zal de IND extra kosten maken door de extra beoordelingen, ook zullen de steeds terugkerende perioden van onzekerheid voor vluchtelingen zorgen voor een slechte toegang tot de arbeidsmarkt, een groter beroep op medische zorg en een slechtere participatie in de samenleving.

Extra last op al overbelaste IND

Daarbij zorgt de maatregel voor extra werk voor de IND. Zij moet immers de vergunning al vrij snel opnieuw beoordelen. We vragen ons af hoe haalbaar dit is, want de IND kampt nu al met enorme achterstanden. Zo heeft de IND ook de wachttijd voor de asielprocedure, die inmiddels is opgelopen tot bijna anderhalf jaar, nog niet weggewerkt. We vinden het onverstandig om nu nog meer werkzaamheden bij de IND neer te leggen.

Nutteloze exercitie

Ten slotte zien we het nut van de regel niet in. Ook nu bestaat de mogelijkheid al om een vergunning binnen vijf jaar in te trekken. Dit gebeurt in de praktijk vrijwel nooit. Zelden is een land al binnen een aantal jaar weer stabiel genoeg om naar terug te keren. Een toetsing na drie jaar is vanuit dit oogpunt dan ook een tamelijk nutteloze exercitie.

Wat doet VluchtelingenWerk?

Wij stuurden al in november vorig jaar een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid waarin we waarschuwden voor de gevolgen voor vluchtelingen, de hoge kosten en andere praktische problemen. We blijven onze kritiek uiten en de ontwikkelingen rondom dit wetsvoorstel nauwlettend volgen.