Nieuws, 22 maart 2019

Inspectie gaat zaak Ali Mohammed onderzoeken

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de zaak van de door Nederland uitgezette Bahreinse asielzoeker Ali Mohammed al-Showaikh. Dit kondigde staatssecretaris Harbers gisterenavond aan tijdens een speciaal debat in de Tweede Kamer, aangevraagd door de ChristenUnie.
placeholder

VluchtelingenWerk heeft stevig aangedrongen op onderzoek naar de handelswijze van de IND in deze zaak en juicht deze toezegging toe. VluchtelingenWerk hoopt dat er op deze manier duidelijkheid komt over hoe het kan dat de Bahreinse asielzoeker ondanks de zorgelijke situatie in Bahrein werd uitgezet, met alle gevolgen van dien.

Aandacht voor zaak Ali Mohammed

Tijdens het speciale debat drongen diverse Kamerleden bij de staatssecretaris aan op onderzoek naar de gang van zaken rond het proces en de uitzetting van Ali Mohammed. VluchtelingenWerk had hier in aanloop naar het debat flink op ingezet. Eerder trokken VluchtelingenWerk en Amnesty al aan de bel toen duidelijk werd dat Ali Mohammed direct na zijn uitzetting gevangen gezet was en enkele weken later na een oneerlijk proces tot levenslange gevangenisstraf werd veroordeeld. 

Nauwlettend volgen

VluchtelingenWerk gaat het toegezegde Inspectieonderzoek nauwlettend volgen. Ondertussen blijven we aandacht vragen voor de situatie van Ali Mohammed door te blijven pleiten voor diplomatieke inspanningen om hem vrij te krijgen en houden we zaken van andere Bahreinse asielzoekers in Nederland in de gaten.