Nieuws, 7 januari 2022

Inspectie: snelheid woog zwaarder dan zorgvuldigheid bij de taskforce van de IND

Duizenden wanhopige asielzoekers klampten zich maandenlang vast aan een belofte waarvan men al wist dat die niet kon worden waargemaakt. Nu blijkt uit een rapport van de Inspectie J&V dat er onzorgvuldig is gehandeld door de 'taskforce' die alle achterstallige asielaanvragen bij de IND moest wegwerken. Snelheid woog zwaarder dan zorgvuldigheid. Wij vinden dit zeer kwalijk en zien het als een belangrijke opdracht voor het nieuwe kabinet om de IND weer in staat te stellen op tijd én zorgvuldig asielverzoeken te kunnen beoordelen.
placeholder

-

Loze belofte

De Inspectiedienst J&V heeft onderzoek gedaan naar het functioneren van de taskforce van de IND die ruim 15.000 achterstallige asielaanvragen moest wegwerken in 2020. Uit dit onderzoek blijkt dat de taskforce medewerkers onervaren was en onder grote werk- en tijdsdruk beslissingen moest nemen. Ook concludeert de inspectie dat staatssecretaris Broekers-Knol knelpunten rond de zorgvuldigheid van de taskforce onvoldoende met de Tweede Kamer heeft gedeeld. VluchtelingenWerk publiceerde al eerder een monitor met grote zorgen over de kwaliteit van de procedure.

Wij vinden het onverteerbaar dat zowel de Tweede Kamer als duizenden wanhopige asielzoekers langdurig in onzekerheid zijn gelaten over hoe lang zij nog moesten wachten. Volgens de Inspectie was al vrij snel duidelijk dat de belofte om de achterstanden voor het einde van 2020 weg te werken niet haalbaar was. Duizenden asielzoekers hebben langer dan een jaar gewacht op duidelijkheid over hun toekomst én de kans om weer te herenigen met hun gezinsleden. Wij vinden het schokkend dat deze mensen zich maandenlang hebben vastgeklemd aan een loze belofte. Dat had nooit mogen gebeuren.

Desastreuze gevolgen

Een snelle en zorgvuldige asielprocedure is zowel in het belang van asielzoekers als de samenleving: asielzoekers die niet mogen blijven kunnen sneller terug naar hun land van herkomst. En vluchtelingen die bescherming nodig hebben beginnen zo snel mogelijk aan hun integratie. Maar snelheid mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Een verkeerde beslissing kan desastreuze gevolgen hebben.

Het inzetten van een ad hoc ‘taskforce’ is daarom geen vervanging van het structureel op pijl houden van expertise en personeel bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Want het beoordelen van asielverzoeken is geen haastklus voor onervaren personeel. We zijn blij dat de Inspectie dit nu ook concludeert. Wij zien dit als een belangrijke opdracht voor het nieuwe kabinet: stel de IND in staat om op tijd en zorgvuldig asielverzoeken te kunnen beoordelen. Voorkom nieuwe achterstanden bij de asielprocedure. En laat asielzoekers niet onnodig in onzekerheid.

Help mee en doe nu een gift

Met jouw bijdrage kunnen wij de Nederlandse en Europese politiek blijven aansporen tot een humaner vluchtelingenbeleid. Jouw steun is onmisbaar voor vluchtelingen die gedwongen zijn alles achter zich te laten op zoek naar veiligheid. Hartelijk bedankt!
Ja, ik help mee