Nieuws, 13 december 2019

Inspectierapport: cruciale fouten bij rampzalige uitzetting naar Bahrein

Door meerdere fouten in het beslisproces bij de IND is de Bahreinse asielzoeker Ali al-Showaikh onterecht uitgezet en tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. In het uitgekomen onderzoeksrapport van de Inspectie Justitie & Veiligheid ziet VluchtelingenWerk haar eerdere kritiek over de desastreuze beslissing van Ali's uitzetting bevestigd.
placeholder

Onderzoeksplicht verzaakt

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid beloofde te onderzoeken hoe de IND tot het besluit kwam Ali uit te zetten naar Bahrein. Het onderzoeksrapport laat nu duidelijk zien dat de IND heeft nagelaten onderzoek te doen naar het gevaar waarvoor Ali zijn land ontvluchtte. Uit het rapport blijkt dat een cruciaal onderdeel van Ali's asielverzoek niet is onderzocht. De broer van Ali kreeg eerder asiel in Duitsland, waardoor ook Ali niet meer veilig was in Bahrein. Ondanks een verplichting om dit nader te onderzoeken, deed de IND niets met informatie waaruit blijkt dat familieleden van politiek activisten in Bahrein ook gevaar kunnen lopen.

Vrijwillig vertrek geweigerd

Ook werd Ali de mogelijkheid om vrijwillig te vertrekken ontzegd, waardoor Ali door Nederland werd overgeleverd aan de Bahreinse autoriteiten waar hij voor op de vlucht was. Uit het inspectierapport blijkt dat Ali in wel zeven gesprekken met de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) zei niet naar Bahrein terug te durven, maar wel vrijwillig naar Iran kon vertrekken. Ali wilde hiervoor een visumaanvraag indienen, maar DT&V weigerde hieraan mee te werken.

Nieuw bewijs genegeerd

Ten slotte werd een bewijsstuk dat Ali's vrees kon aantonen genegeerd. Op het laatste moment kwam een aanklacht van de Bahreinse autoriteiten tegen Ali aan het licht, waarin hij werd beschuldigd van deelname aan een terroristische organisatie. De IND wees dit direct af omdat het een kopie betrof, en niet het originele document. Tijd om het originele document te bemachtigen kreeg Ali niet, want hij werd nog dezelfde dag uitgezet.

Ernstige zorgen over kwaliteit beslissingen IND

VluchtelingenWerk wil dat de Nederlandse overheid er alles aan doet om Ali vrij te krijgen. Daarnaast is een breder onderzoek nodig naar de kwaliteit van de beslissingen van de IND. Dit rapport is aanleiding tot ernstige zorgen over het lot van andere asielzoekers die om persoonlijke redenen vluchten, zoals politiek activisten, journalisten of bekeerlingen.

  • VluchtelingenWerk heeft inzage in het rapport gekregen via de advocaat die namens de familie van Ali gemachtigd is zijn belangen te behartigen.