Nieuws, 31 oktober 2014

Jubileumcongres VluchtelingenWerk: trots en urgente thema's

VluchtelingenWerk bestaat 35 jaar en vierde dat met een jubileumcongres in Congrescentrum Antropia in Driebergen. 'Het heeft iets raars om te klappen voor 35 jaar VluchtelingenWerk, omdat ons werk dus helaas nog steeds nodig is', zei voorzitter Jan van Zijl. 'Maar ergens is het ook heel mooi: onze vrijwilligers zetten zich meer dan honderd procent in en nieuwe mensen melden zich aan om te helpen. Dat geeft energie.'

Kennismaken, netwerken, ideeën delen

Meer dan driehonderd vrijwilligers, vluchtelingen en samenwerkingspartners bezochten het congres. Actuele thema's als toegang tot Europa, de sociaaleconomische positie van vluchtelingen en problemen rondom huisvesting stonden op de agenda. Naast inhoudelijke workshops over deze onderwerpen was er veel ruimte voor kennismaken, netwerken, ideeën delen en ervaringen uitwisselen. Zo bleek een aantal onderwerpen te spelen in het hele land, maar de oplossingen per gemeente sterk te verschillen.

Speech staatssecretaris Teeven

Een terugkerend onderwerp van gesprek was de achterblijvende sociaaleconomische positie van vluchtelingen, waaraan ook in de VluchtelingenWerk IntegratieBarometer 2014 aandacht wordt besteed. Het eerste exemplaar van dit tweejaarlijks rapport werd uitgereikt aan staatssecretaris Fred Teeven. Hij gaf een speech 'in het hol van de leeuw', zoals zijn collega's hem 's ochtends grappend hadden toegespeeld. 'Zo zie ik het zelf helemaal niet', lichtte Teeven toe. 'We zijn het lang niet altijd met elkaar eens, maar van wrijving komt glans: open discussies leiden ook weleens tot inzichten bij mij.'

35 jaar lang mensen helpen

Andere sprekers waren onder meer René Bruin van de UNHCR, schrijver en journalist Jan Kuitenbrouwer en VluchtelingenAmbassadeur Paul Mbikaye, die alle medewerkers van VluchtelingenWerk vooral op het hart drukte trots te zijn op hun werk. '35 jaar lang mensen helpen, je moet het maar kunnen. Ik respecteer jullie werk enorm. Als vluchteling uit Congo werd ik ooit door jullie geholpen, en ik zeg met trots: wat ik bereikt heb, is het resultaat van jullie inspanningen.' 

Uitreiking VluchtelingenWerkAwards

De dag werd afgesloten met de uitreiking van de VluchtelingenWerkAwards door VluchtelingenWerk-directeur Dorine Manson en Khadija Ali, die vorig jaar de Award won in de categorie 'Doorzetter'. De Award voor 'Beste Gemeente' ging naar de gemeente Sittard-Geleen, omdat de gemeente er volgens de jury alles aan doet om vluchtelingen snel te laten meedoen. 'Beste Bedrijf' werd gewonnen door De Bakkers Lamers, een familiebedrijf uit Oss, dat drie medewerkers met een vluchtelingenachtergrond in dienst heeft. Over de Award voor 'Doorzetter' van 2014 was de jury het unaniem eens: een sterk geëmotioneerde Ousmane Bikienga nam de prijs in ontvangst. 'Dames en heren, ik wil jullie bedanken. Ik word er stil van.'

Fotografie: Omar Lahmar