Nieuws, 6 december 2018

Kabinet laat verbeterkansen voor kinderen in asielzoekerscentra liggen

Vorig jaar publiceerde de Werkgroep Kind in azc, waar ook VluchtelingenWerk deel van uitmaakt, samen met het COA aanbevelingen voor de verbetering van de situatie van kinderen in asielzoekerscentra (azc's). De toezeggingen die staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) tot dusver heeft gedaan om de situatie voor deze kinderen te verbeteren, zijn veel te weinig stellen we vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Volgende week spreekt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het onderzoek en zijn reactie. We roepen de Tweede Kamer op zich nu sterk te maken voor kinderen in de azc's. #ditmoetbeter
placeholder

Het samenwerkingsverband tussen War Child, Stichting De Vrolijkheid, UNICEF Nederland, Kerk in Actie, Defence for Children, Save the Children en VluchtelingenWerk Nederland vraagt de Tweede Kamer om bij het Kamerdebat van volgende week te pleiten voor meer ambitie voor kinderen. Al in juni bleek uit onafhankelijk onderzoek dat het COA samen met de Werkgroep Kind in azc liet uitvoeren dat de leefsituatie van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties onder de maat is. ‘Na het lange wachten op een reactie op deze bevindingen, stelt het teleur dat er op veel punten nauwelijks iets verbetert’, zegt Helen Schuurmans namens de Werkgroep Kind in azc.

Uit het onderzoek bleken een groot aantal knelpunten waar kinderen dagelijks onder lijden. Een kleine greep:

  • Gezinnen moeten noodgedwongen vaak verhuizen waardoor kinderen psychische klachten kunnen krijgen en schoolprestaties achterblijven;
  • Het gezinsleven staat onder druk, omdat veel families langdurig woonruimte moeten delen met andere bewoners;
  • Kinderen voelen zich vaak onveilig;
  • Het ontbreekt veelal aan activiteiten voor jongeren.

Manifest

De Tweede Kamer heeft een manifest met de tien meest urgente verbeterpunten voor de situatie van kinderen in asielzoekerscentra in juni met instemming ontvangen. ‘De Kamerleden lieten weten dat ook zij het belang van het kind centraal willen stellen, maar de staatssecretaris legt dat pleidooi op veel punten nu helaas naast zich neer’, aldus Schuurmans.

Volgende week spreekt de Tweede Kamer met de staatssecretaris over het onderzoek en zijn reactie. De Werkgroep Kind in azc publiceert voorafgaand aan dat debat opnieuw het manifest met de tien meest urgente verbeterpunten en geeft met groene, oranje en rode smileys aan op welke punten de staatssecretaris de situatie voor kinderen wil verbeteren. ‘Dan ziet iedereen in één oogopslag dat dit kabinet slechts bij vijf van de tien punten een voorzichtige toezegging doet om de situatie van deze kinderen te verbeteren’, legt Schuurmans uit. ‘Bij alle andere probleemgebieden staat het sein op rood voor kinderen.’

#ditmoetbeter

Belangrijk is dat de Tweede Kamer zich nu sterk maakt voor kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties en geen genoegen neemt met het gebrek aan ambitie van Harbers. ‘Op dit moment herziet de staatssecretaris het opvangsysteem in Nederland. ‘De Tweede Kamer moet deze verandering aangrijpen om te zorgen dat de veranderingen ook verbeteringen zijn voor kinderen’, zegt Schuurmans. ‘Nu is de opvang van ruim 7.000 kinderen onder de maat, #ditmoetbeter!’

  • Lees hier de reactie van de werkgroep Kind in azc op Reactie rapport 'Leefomstandigheden van kinderen in asielzoekerscentra en gezinslocaties'.